วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เผย 2 ผลงาน คว้าแชมป์ “นาวาฝ่าวิกฤติ”

"โครงการการพัฒนายานพาหนะสัญจรทางน้ำ" คว้าสิ่งประดิษฐ์ความเร็วสูง "2in1Boat"คว้าความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแข่งขันนาวาฝ่าวิกฤติ...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ 16 พ.ย.  โครงการประกวดนวัตกรรม "นาวาฝ่าวิกฤติ" ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โดยความร่วมมือและสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือ เอ็มเทค และ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดมากกว่า 100 โครงการ โดยผ่านการคัดเลือกจากข้อมูลการนำเสนอจนผ่านเข้ามาในรอบชิงชนะเลิศ 59 โครงการ

ทั้งนี้ การตัดสิน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.สิ่งประดิษฐ์ที่มีความเร็วสูง และสร้างแรงกระเพื่อมน้อย 2.สิ่งประดิษฐ์ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นเลิศ ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 1.การประกอบ ต้องสามารถประกอบได้ง่ายในระยะเวลารวดเร็ว ใช้วัสดุที่สามารถหาได้ง่าย 2.การทรงตัว จะต้องทรงตัวได้ที สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า 160 กิโลกรัม 3.ความเร็ว สามารถเคลื่อนที่ได้เร็ว และสิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าประกวดนั้นจะต้องเคลื่อนที่ด้วยการปั่น พาย หรือการถีบเท่านั้น ไม่ใช้ไฟฟ้า สำหรับรางวัลในการประกวดนั้น รางวัลชนะเลิศชนะเลิศ ได้เงินรางวัล 1 แสนบาทพร้อมโล่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 5 หมื่นบาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 3 หมื่นบาท และรางวัลชมเชย 1 หมื่นบาท สำหรับผลการแข่งขันนาวาฝ่าวิกฤติ มีดังนี้

ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ที่มีความเร็วสูงและสร้างแรงกระเพื่อมน้อยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการพัฒนานายพาหนะสัญจรทางน้ำจากวัสดุอุปกรณ์ใกล้ตัวและหาง่ายเพื่อบรรเทาวิกฤติอุทกภัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่วน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โครงการแกลลอนฝ่าวิกฤติไทย จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำหรับ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โครงการเรือร้อย ของนายวีรยุทธ์ บำรุงศรี นายพีระพงษ์ อึ้งพัฒนากิจ นางสาวบุษกร กาดำ ขณะที่ รางวัลชมเชยมี 2 รางวัล ได้แก่ โครงการโฟมลุยน้ำ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และโครงการจักรยานตรวจการทางน้ำ จาก บริษัทในเครือซิเมนต์ไทย หรือ เอสซีจี

ขณะที่ สิ่งประดิษฐ์ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นเลิศ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการ 2in1Boat จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โครงการนาวาบรรทุกติดล้อพลังงานกังหันน้ำ จากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ขณะที่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง โครงการแกลลอนฝ่าวิกฤติไทย จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่วนรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ โครงการจักรยานตรวจการทางน้ำ SCG และโครงการฝ่าวิกฤติปองกุล จากนายปองกุล อัครวรมาศ นายพลเอก ไกวัลกฤติยากุล และนายธีศิษฎ์ วัชรมัยเมธา

นายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า จากอดีตที่ผ่านมา เมื่อมีวิกฤติเกิดขึ้น ก็จะมีสิ่งแปลกใหม่เกิดขึ้น ครั้งนี้ก็เช่นกัน จึงริเริ่ม โครงการประกวดนวัตกรรม นาวาฝ่าวิกฤติขึ้นเพื่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์เป็นอุทาหรณ์ และเป็นสัญญาณ ที่สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยจะเปลี่ยนไป เพราะอยู่ในยุคฝนชุก และเกิดขึ้นอีกยาวนาน จึงควรเตรียมตัวกับภาวะน้ำมาก และหวังว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้จะเกิดความคิดใหม่ๆ ในการแข่งขันในครั้งนี้เป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาในโอกาสต่อไป

 

"โครงการการพัฒนายานพาหนะสัญจรทางน้ำ" คว้าสิ่งประดิษฐ์ความเร็วสูง "2in1Boat" คว้าความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแข่งขันนาวาฝ่าวิกฤติ... 17 พ.ย. 2554 12:38 17 พ.ย. 2554 14:37 ไทยรัฐ