วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กสทช. แนะปชช.ใช้สิทธิระงับบริการชั่วคราวโทรศัพท์บ้าน-เน็ต

กสทช. เสนอบริษัทงดเรียกเก็บค่าบริการในพื้นที่น้ำท่วม แนะผู้ใช้โทรศัพท์บ้าน และอินเทอร์เน็ต มีสิทธิขอระงับการใช้บริการชั่วคราวได้ ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย...

นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.  กล่าวว่า ขณะนี้ ผู้บริโภคที่ใช้บริการโทรคมนาคมทุกประเภท คือ โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ต มีสิทธิในการขอระงับบริการชั่วคราวได้ เนื่องจากตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ข้อ 25 ระบุว่า ผู้ใช้บริการมีสิทธิในการระงับการใช้บริการโทรคมนาคมชั่วคราวได้ โดยบริษัทจะกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำสุด หรือสูงสุด ที่ยินยอมให้ระงับการใช้บริการชั่วคราว และผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ใช้บริการไม่ได้ นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้บริโภคขอระงับบริการชั่วคราวแล้ว เมื่อครบกำหนดการขอระงับใช้บริการ บริษัทต้องเปิดบริการให้ผู้บริโภคทันที โดยผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใดใดจากผู้ใช้บริการไม่ได้

กรรมการ กสทช. กล่าวต่อว่า สิทธิดังกล่าวอยู่บนฐานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายโทรคมนาคม โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์บ้านและอินเทอร์เน็ต ในช่วงที่เกิดเหตุภัยพิบัติจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ สามารถใช้สิทธิในการระงับบริการชั่วคราวได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยล่าสุด มีผู้ให้บริการบางรายแจ้งสิทธิดังกล่าวกับผู้บริโภคด้วยแล้ว เช่น บริษัท ทรูมูฟ จำกัด ขณะที่บางบริษัท เช่น บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดมาตรการยกเว้นค่าบริการโทรศัพท์บ้านและอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ประสบอุทกภัยที่รัฐบาลประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ โดยให้ผู้ประสบภัยขอยกเว้นค่าบริการได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ทั่วประเทศ เป็นต้น

“ในช่วงเกิดเหตุภัยพิบัติเช่นนี้ สิ่งที่เห็น คือ ผู้ให้บริการโทรคมนาคมให้ความร่วมมือช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้วยการออกมาตรการต่างๆ มาช่วยเหลือ แต่อยากเสนอว่า ผู้ให้บริการควรพิจารณาไม่เรียกเก็บค่าบริการ ซึ่งรวมถึงค่ารักษาเลขหมาย สำหรับผู้ใช้บริการที่ไม่มีการใช้งาน แม้จะไม่ได้ระงับบริการก็ตาม เพราะบางรายต้องอพยพเร่งด่วนออกจากบ้าน หรือวุ่นวายกับเรื่องอื่นๆ จนอาจไม่ทันได้แจ้งขอระงับบริการ ก็จะเป็นการช่วยเหลือผู้ใช้บริการอย่างมากอีกทางหนึ่ง” นายประวิทย์กล่าว

กสทช. เสนอบริษัทงดเรียกเก็บค่าบริการในพื้นที่น้ำท่วม แนะผู้ใช้โทรศัพท์บ้าน และอินเทอร์เน็ต มีสิทธิขอระงับการใช้บริการชั่วคราวได้ ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย... 13 พ.ย. 2554 12:31 ไทยรัฐ