วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“ซิป้า” คลอดทัพคลาวด์ซอฟต์แวร์ไทย บุกตลาดท่องเที่ยวเอเชีย

"ซิป้า" เปิดตัวทัพคลาวด์ซอฟต์แวร์ไทย บุกตลาดท่องเที่ยวเอเชีย พร้อมแผนการตลาดนำบริษัทซอฟต์แวร์ไทยที่พัฒนาบนคลาวด์เซอร์วิส กว่า 10 ราย ทำตลาดในเมืองท่องเที่ยวสำคัญในเมืองไทย 9 แห่ง และเมืองท่องเที่ยวสำคัญในเอเชีย 5 แห่ง…

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. จากการที่สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือซิป้า (องค์กรมหาชน) ได้จัดกิจกรรม SoftEx@SIPA ขึ้นมาเมื่อปลายปี 2553 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2554 ที่ผ่านมา ถือเป็นครั้งแรกที่กลุ่มผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ได้มาพบกับกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างทั้ง 6 คลัสเตอร์ คือ โลจิสติกส์ สุขภาพ อาหาร ท่องเที่ยว การศึกษา และจิวเวลรี่ ผลที่ได้จากงาน SoftEx@SIPA คือการที่ผู้ประกอบการได้รวมตัวกันและพัฒนาร่วมกันในลักษณะโทเทิล โซลูชั่น โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นคลัสเตอร์ แรก ที่มีความพร้อมในการทำการตลาด


ทั้งนี้ เบื้องต้นผู้ประกอบการบางรายที่มีความพร้อมได้เจรจา และนำระบบมาเชื่อมโยงเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้ รวมถึงตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้มากขึ้น โดยซิป้าจะสนับสนุนให้การขยายการเชื่อมโยงไปยังระบบของผู้ประกอบการรายอื่นๆ ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้โซลูชั่นที่พัฒนาขึ้นสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำรูปแบบธุรกิจในลักษณะการจำหน่ายซอฟต์แวร์เชิงบริการ (Software as a Service : SaaS) มาใช้แทนการจำหน่ายซอฟต์แวร์ทั้งระบบ เนื่องจากผู้ซื้อต้องใช้เงินทุนจำนวนมากในการจัดหา ขณะที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กเช่นเดียวกัน ซึ่งรูปแบบธุรกิจในลักษณะการจำหน่ายซอฟต์แวร์เชิงบริการนั้น ผู้ใช้สามารถชำระค่าบริการตามปริมาณการใช้งาน หรือเป็นรายเดือน และไม่ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งไม่ต้องมีหน่วยงานด้านไอทีคอยดูแลระบบ

อีกทั้ง ซิป้า ยังมีแผนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนาโซลูชั่นด้านท่องเที่ยว และให้บริการใช้งานผ่านระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง ที่สามารถเปิดกว้างให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์พัฒนาระบบขนาดเล็กๆ แต่สามารถนำมาเชื่อมโยงให้เป็นโซลูชั่นขนาดใหญ่ได้ และจำหน่ายเป็นซอฟต์แวร์เชิงบริการที่มีรูปแบบการบริหารจัดการและแบ่งปันผลประโยขน์ที่ชัดเจน แนวทางดังกล่าวผู้ให้บริการจะสามารถขยายตลาดและฐานลูกค้าได้ง่ายและรวดเร็ว เนื่องจากเป็นการให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต

อย่างไรก็ตาม การบุกเมืองท่องเที่ยวในแผนการสนับสนุนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ด้านการตลาดครั้งนี้ มีเป้าหมายที่ 9 เมืองในประเทศไทย คือ พัทยา กาญจนบุรี ภูเก็ต สมุย หัวหิน เขาใหญ่ เชียงใหม่ เชียงราย และกรุงเทพมหานคร และ 5 เมืองที่เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวในเอเชีย คือ โตเกียว มะนิลา โฮจิมินห์ ซิตี บาหลี และกัวลาลัมเปอร์ โดยแต่ละแห่งที่จะเข้าไปเจาะตลาดนั้น จะใช้กลยุทธ์ในการรวมกลุ่มกันเข้าไปเป็น Cluster ประกอบด้วยผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆกันรวม 10 บริษัท คือ 1.บริษัท Comanche (Thailand) จำกัด จำหน่าย/ให้บริการซอฟต์แวร์บริหารในโรงแรม 2.บริษัท Signature จำกัดจำหน่าย/ให้บริการซอฟต์แวร์บริหารสปา 3.บริษัท เอด้าซอฟต์ จำกัด จำหน่าย/ให้บริการซอฟต์แวร์บริหารภัตตาคาร 4.บริษัท Arunsawat จำกัด จำหน่าย/ให้บริการซอฟต์แวร์บริหารจัดการ/จำหน่ายสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือ 5.บริษัท Touch Technology จำกัด จำหน่าย/ให้บริการซอฟต์แวร์บริหาร hotspot Wifi 6.บริษัท IT-Work จำกัด จำหน่าย/ให้บริการซอฟต์แวร์ Web marketing 7.บริษัท TNT จำกัด จำหน่าย/ให้บริการซอฟต์แวร์ e-Brochure 8.บริษัท Vertasoft จำกัด จำหน่าย/ให้บริการซอฟต์แวร์บริหารจัดการเอกสาร 9.บริษัท AI Soft จำกัด จำหน่าย/ให้บริการซอฟต์แวร์จองตั๋วโดยสารเครื่องบิน 10.บริษัท Galileo จำกัด จำหน่าย/ให้บริการซอฟต์แวร์จองห้องพักโรงแรม ทั้งนี้ เป็นความร่วมมือดำเนินการระหว่างสมาคมส่งออกซอฟต์แวร์ไทย (TSEP) สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) สมาคมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) สมาคมโรงแรมไทย (THA) และสมาคมสปาไทยโดยซิป้า เป็นผู้สนับสนุน.

"ซิป้า" เปิดตัวทัพคลาวด์ซอฟต์แวร์ไทย บุกตลาดท่องเที่ยวเอเชีย พร้อมแผนการตลาดนำบริษัทซอฟต์แวร์ไทยที่พัฒนาบนคลาวด์เซอร์วิส กว่า 10 ราย ทำตลาดในเมืองท่องเที่ยวสำคัญในเมืองไทย 9 แห่ง และเมืองท่องเที่ยวสำคัญในเอเชีย 5 แห่ง… 26 ก.ย. 2554 17:20 ไทยรัฐ