Thairath Logo
กีฬา

เด็กไทยสร้างชื่อ ขึ้นผงาด2เวที โครงงานวิทย์ฯโลก

Share :

ทีมนักเรียนไทยสร้างชื่อระดับโลก จากคว้ารางวัลที่ 1 จาก 2 เวที มหกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์โลกที่สหรัฐฯ ทั้งเวที I-SWEEEP 2011 และ Intel ISEF 2011 โดยเป็นชาติแรกในอาเซียน และที่2ในเอเชียที่ได้รางวัลจากเวทีดังกล่าว...

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.2554 รายงานข่าวจากประเทศสหรัฐอเมริกา ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดส่งคณะนักเรียนไทย ไปแข่งขันในมหกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์โลกที่ประเทศสหรัฐ อเมริกา 2 เวที การแข่งขั้น ประกอบด้วย 1.เวทีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ The 4th InternationalSustainable World (Energy, Engineering, and Environment) Project Olympiad (I-SWEEEP) 2011 ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองฮูสตัน มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 4-8 พ.ค.2554 และ 2. มหกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก ณ เมืองลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา Intel ISEF 2011 : Intel International Science and Engineering Fair 2011 วัน ที่ 9 - 13 พ.ค.2554


ผลงานของเด็กไทยใน ปีนี้ ได้แสดงศักยภาพในระดับโลก โดยคว้ารางวัลใหญ่มาทั้ง 2 เวที การแข่ง ประกอบด้วย

1.รางวัล 1 เหรียญ ทอง 1 เหรียญ เงินและรางวัลพิเศษด้านเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากเวที การ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ The 4th International Sustainable World (Energy, Engineering, and Environment) Project Olympiad (I-SWEEEP) 2011 โดยผลงานที่ได้รับรางวัล 1 เหรียญ ทอง และรางวัลพิเศษ NAC Environmental-Friendly Technology Award เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททีม สาขาสิ่งแวดล้อม เรื่อง พลาสติกจากเกล็ดปลา (Bio-based Packaging Plastics  from Fish Scale) พัฒนาโดย นายพรวสุ พงศ์ธีระวรรณ นางสาวธัญพิชชา พงศ์ชัยไพบูลย์ และนางสาวอารดา สังขนิตย์ จากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายเฉลิมพร พงศ์ธีรวรรณ และนางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ก่อนหน้านี้โครงงานดังกล่าว ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 จาก การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition: YSC 2011ของเนคเทคและได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน ประเทศไทยเข้าร่วมงาน I-SWEEEP 2011 และ Intel ISEF 2011 นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล 1 เหรียญ เงิน จากโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การออกแบบระบบควบคุมการปลูกพืชในโรงเรือนด้วย Arduino พัฒนา โดย นายกิตติ์ ธเนศธนะรุ่งโรจน์ทวี นายฉัตรชัย จันทะศิลา และนายอภิสิทธิ์  รังสิมาวงศ์ จากโรงเรียนกันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมีนางจตุพร พรเกียรติคุณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

2. รางวัล Intel Foundation Young Scientist Award และ รางวัลที่ 4 ประเภท Grand Award จาก เวทีมหกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก Intel International Science and Engineering Fair 2011 (Intel ISEF 2011)

รางวัล Intel Foundation Young Scientist Award ได้แก่ ทีมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลาสติกจากเกล็ดปลา (Bio-Based Packaging Plastics from Fish Scale) โดยได้ Best of Category winners ในสาขา Environmental Management จาก ทั้งหมด 17 สาขา ที่มีการแข่งขัน และเป็นสุดยอด 2 รางวัล ที่ได้ Intel Foundation Young Scientist Award ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับทุนการศึกษา US$50,000 พัฒนา โดย นายพรวสุ พงศ์ธีระวรรณ นางสาวธัญพิชชา พงศ์ชัยไพบูลย์ และนางสาวอารดา สังขนิตย์ จากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ และนางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (โครงงานดังกล่าว ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 จาก การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition: YSC 2011ของเนคเทคและได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้า ร่วมงาน I-SWEEEP 2011 และ Intel ISEF 2011 )

รางวัล ที่ 4 Grand Award สาขาวัสดุศาสตร์ ประเภททีม ได้แก่ โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง  ผลของฟิล์มมิวซิเลจจากเมล็ดแมงลักต่ออการยืดอายุการเก็บรักษา ชมพู่หลังการ เก็บเกี่ยว ผู้พัฒนาคือ นายธนทรัพย์ ก้อนมณี นางสาววรดา จันทร์มุข นายศาสตรา พรหมอารักษ์ จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.เพชรบุรี โดยมีนายนรินธเดช เจริญสมบัติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ผลการแข่งขันเป็น ที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนไทย มีสร้างผลงานจนชนะใจกรรมการในระดับโลก คว้ารางวัล Intel Foundation Young Scientist Award จากเวที Intel ISEF 2011 ซึ่งปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 62 และ นักเรียนไทยได้รับรางวัลสูงอันดับที่ 2 รอง จากรางวัล The Gordon E.Moore Award ผู้ได้รับรางวัลนี้จะได้รับทุนการศึกษา US$50,000 เป็น ชาติที่ 2 ใน เอเชียและเป็น "ประเทศแรกในเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้" ที่ ได้รับรางวัลยิ่งใหญ่ของงาน Intel ISEF ทั้งนี้ คณะนักเรียนตัวแทนประเทศไทยไทยทั้งหมด จะเดินทางกลับมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันที่ 15 พ.ค.2554 เวลา 11.30 น.

อ่านเพิ่มเติม...