วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กสทช.เปิดสอบใบรับรองเป็นผู้ประกาศมิ.ย.กว่าพันราย

กสทช. เปิดสอบใบรับรองเป็นผู้ประกาศ มิ.ย.ติวเข้ม เม.ย.นี้ คาดยอดสนใจนับพันราย ขณะที่ มีผู้ถือบัตรผู้ประกาศในประเทศไทยหลักหมื่น ส่วนบัตรเก่าต่ออายุได้หลังกสทช.เกิด...

วันที่ 29 มี.ค.นายพนา ทองมีอาคม กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. ปฏิบัติหน้าที่กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กล่าวว่า หลังจากกองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ ได้โอนย้ายเจ้าหน้าที่มาสังกัดสำนักงาน กสทช.แล้ว ซึ่งรวมทั้งงานการสอบใบผู้ประกาศ ที่เคยเป็นหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์นั้น ดังนั้น ในเดือนมิ.ย. 2554 จะจัดให้มีการสอบใบรับรองเป็นผู้ประกาศอีกครั้ง หลังจากที่ว่างเว้นการสอบบัตรเป็นผู้ประกาศมากว่า 3 ปี หลังจากที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 มีผลบังคับใช้ เป็นผลให้กรมประชาสัมพันธ์สิ้นสุดอำนาจหน้าที่ในการออกใบผู้ประกาศ และเมื่อมีพรบ.กสทช. พ.ศ.2553 ทำให้สำนักงาน กสทช. มีอำนาจในการดำเนินการสอบใบผู้ประกาศ

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกาศ ผู้อ่านข่าว ผู้ดำเนินรายการ และ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน ได้มีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง และ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สำนักงาน กสทช. โดยตั้งเป้าจำนวนผู้สมัครครั้งนี้มากกว่า 1 พันราย ขณะที่จำนวนผู้มีบัตรผู้ประกาศในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณหมื่นราย สำหรับ การเปิดสอบครั้งนี้ จะเป็นการออกใบรับรองเป็นผู้ประกาศ ของ กสทช. แต่ยังไม่ถือว่าเป็นบัตรผู้ประกาศอย่างเป็นทางการ เนื่องจาก กทช.ปฏิบัติหน้าที่ กสทช. จะไม่มีการออกประกาศ และ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการสอบใบผู้ประกาศ รวมทั้งจะยังไม่มีผลบังคับใช้ และไม่มีความผิดต่อผู้ดำเนินรายการ ผู้ประกาศข่าว และ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน ที่ยังไม่มีใบผู้ประกาศแต่อย่างใด แต่การสอบดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่สนใจในการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับใบผู้ประกาศในอนาคต หลังจากที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการ กสทช.แล้ว

ปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช. กล่าวต่อว่า ผู้ที่มีใบผู้ประกาศเดิมของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งที่หมดอายุหรือยังไม่หมดอายุ กสทช. จะยังไม่ต่ออายุหรือการดำเนินการจนกว่า จะจัดตั้งคณะกรรมการ กสทช. ขึ้นมา ซึ่งปัจจุบันมีผู้สอบผ่านใบผู้ประกาศจากกรมประชาสัมพันธ์ประมาณ 5 พันคน นายพนา กล่าวด้วยว่า การสอบใบผู้ประกาศของ กสทช.นั้น ไม่ได้สร้างความกดดันต่อผู้ประกอบวิชาชีพ โดยเมื่อมีกรรมการ กสทช.แล้ว สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ ออกข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องได้กับการสอบใบผู้ประกาศ รวมทั้งจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะด้วย ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่เห็นด้วย ก็สามารถเสนอความคิดเห็นได้ และ กรรมการ กสทช. ก็สามารถพิจารณาได้ว่า การสอบใบผู้ประกาศยังมีความจำเป็น และต้องครอบคลุมสื่อสารมวลชนประเภทใดบ้าง สำหรับ ผู้สนใจที่จะสอบใบรับรองเป็นผู้ประกาศนั้น กสทช. จะเปิดติวให้ก่อนในช่วงเดือนเม.ย. ก่อนสอบจริงเดือน มิ.ย. โดยหลักเกณฑ์การทดสอบและการออกใบผู้ประกาศ จะใช้หลักเกณฑ์เดิมของกรมประชาสัมพันธ์

กสทช. เปิดสอบใบรับรองเป็นผู้ประกาศ มิ.ย.ติวเข้ม เม.ย.นี้ คาดยอดสนใจนับพันราย ขณะที่ มีผู้ถือบัตรผู้ประกาศในประเทศไทยหลักหมื่น ส่วนบัตรเก่าต่ออายุได้หลังกสทช.เกิด... 29 มี.ค. 2554 16:46 ไทยรัฐ