วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กองทุนมวยงบเหลือ10ล.-ตั้งกก.ไกล่เกลี่ยเหตุ'ครูเป็ด'

ชุมพล ศิลปอาชา

กองทุนกีฬามวย ล่ำซำ หลังเปิดเผยตัวเลขเงินคงคลัง ที่มีถึงกว่า 10 ล้านบาท ขณะเดียวกันคณะกรรมการกีฬามวย มีมติตั้งคณะกรรมการเข้าเจรจากับนายสนามมวยราชดำเนิน กรณีที่สั่งห้าม "ครูเป็ด" สุรัตน์ เสียงหล่อ หัวหน้าค่ายมวยเดชรัตน์ ห้ามเข้าสนาม จนทำให้ฝ่ายหลังเข้าฟ้องศาลปกครอง...

นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานคณะกรรมการกีฬามวย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 23 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยนายสันติ ภู่ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย รายงานสถานะการเงินของกองทุนกีฬามวยว่า ขณะนี้มีเงินทุนสำรองคงเหลือ 48,057,500 บาท และมีเงินที่สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนกีฬามวยคงเหลือ 10,012,571.49 บาท นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ยังให้ความช่วยเหลือสวัสดิการแก่บุคคลในวงการกีฬามวย ตั้งแต่เดือนมี.ค. 2553 เป็นต้นมา ประกอบด้วย การให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวอดีตนักมวยที่เสียชีวิต 2 คนๆ ละ 15,000 บาท คือนายนิทัศน์ คเณศวงศ์ (หลักชัยนิด ศิษย์เมืองสอง) จ.แพร่ และนายสุพันธ์ บุญชัย (ยอดศึก ยอดประสงค์) จ.เชียงใหม่ และให้ความช่วยเหลืออดีตนักมวยเพื่อเป็นค่ายังชีพรายเดือน ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกีฬามวย ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2545- 1 ส.ค. 2551 จนถึงปัจจุบันมีอดีตนักมวยที่ได้รับความช่วยเหลือสวัสดิการฯ 69 คน เป็นเงิน 296,000 บาทต่อเดือน

นอกจากนี้ นายชุมพล ได้หารือที่ประชุมเกี่ยวกับกรณีที่ "ครูเป็ด" สุรัตน์ เสียงหล่อ หัวหน้าค่ายมวยเดชรัตน์ ยื่นฟ้องสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ณ ศาลปกครองกลาง โดยร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬามวยในสนามมวยราชดำเนิน และถูกสนามมวยราชดำเนินติดประกาศสั่งห้ามเข้าสนามมวยราชดำเนิน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2552 ซึ่งขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างไต่สวนมูลฟ้อง และได้ข้อสรุปว่าจะมอบหมายให้คณะกรรมการฯ 4 คน ประกอบด้วย นายสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ นายกสมาคมมวยอาชีพแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการวินัยและจรรยาบรรณบุคคลในวงการกีฬามวย นายทินกร นำบุญจิตต์ นายพีระ ฟองดาวิรัตน์ รองผู้ว่าการ กกท. และนายสันติ ภู่ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ไปหารือกับนายสนามมวยราชดำเนิน เพื่อหาข้อยุติในเรื่องการลดโทษ และยกเลิกประกาศการห้ามเข้าสนามมวยของนายสุรัตน์ ต่อไป

กองทุนกีฬามวย ล่ำซำ หลังเปิดเผยตัวเลขเงินคงคลังที่มีให้จับจ่าย ถึงกว่า 10 ล้านบาท ขณะเดียวกันคณะกรรมการกีฬามวย มีมติตั้งคณะกรรมการเข้าเจรจากับนายสนามมวยราชดำเนิน กรณีที่สั่งห้าม "ครูเป็ด" สุรัตน์ เสียงหล่อ หัวหน้าค่ายมวยเดชรัตน์ ห้ามเข้าสนาม... 24 เม.ย. 2553 03:01 ไทยรัฐ