วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สรุปผลกีฬานักเรียนคนพิการ"เมืองช้างเกมส์"

สรุปผลการแข่งขันนักเรียนคนพิการแห่งประเทศไทย ประจำปี 2553 “เมืองช้างเกมส์” ที่จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 6 มี.ค.ที่ผ่านมา...

สรุปผลการกีฬานักเรียนคนพิการแห่งประเทศไทย ประจำปี 2553 “เมืองช้างเกมส์” ที่จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 6 มี.ค.ที่ผ่านมา ดังนี้ กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก ชาย (ตา F11) อายุ17-25 ปี เหรียญทอง นายสุริยา ปานสังข์ (สอนคนตาบอดภาคใต้ ) 8.38 ม. วิ่ง 100 ม.ชาย (สมอง T 35) อายุ 17-25 ปี เหรียญทอง นายดำเกิง วงศ์นนทภูมิ (ประชาบดี) 15.60 วิ. วิ่ง 100 ม.ชาย (สมอง T 36) อายุ 17-25 ปี เหรียญทอง นายอนุชิต ทาต๊ะ (ส.ส.เด็กพิการสมองและปัญญา) 15.15 วิ. วิ่ง 100 ม.ชาย (สมอง T 37) อายุ 17-25 ปี เหรียญทอง นายไพศาล แซ่จ้าว (เชียงรายปัญญานุกูล) 14.32 วิ. วิ่ง 100 ม.ชาย (สมอง T 38) อายุ17-25 ปี เหรียญทอง นายวิศาล ตาหมี่ (เชียงรายปัญญานุกูล)15.20 วิ. (สถิติใหม่)

กระโดดสูง ชาย (ตา F 12 ) อายุ 10-16 ปี เหรียญทอง ด.ช.พงพันธุ์ จารตระคู (สอนคนตาบอดนครราชสีมา) 1.40 ม. ขว้างจักร ชาย (ตา F12) อายุ 17-25 ปี เหรียญทอง นายสุวิทย์ จ่าหล้า (สอนคนตาบอดนครราชสีมา) 12.17 ม. ขว้างจักร ชาย (ตา F13 ) อายุ 17-25 ปี เหรียญทอง นายอนุรักษ์ ทองแท้ (สอนคนตาบอดภาคใต้) 14.74 ม. วิ่ง 100 ม. ชาย (สมอง T 35) อายุ 10-16 ปี เหรียญทอง ด.ช.ไตรเทพ อ่างรี (อุบลราชธานีปัญญานุกูล ) 18.19 วิ. วิ่ง 100 ม. ชาย (สมอง T 37) อายุ 10-16 ปี เหรียญทอง ด.ช.วิวัฒน์ ตะเคียนเกลี้ยง (อุบลราชธานีปัญญานุกูล) 17.46 วิ.

วิ่ง 100 ม. ชาย (สมอง T 38) อายุ 10-16 ปี เหรียญทอง ด.ช.โชคชัย สุขเหลือ (ภูเก็ตปัญญานุกูล) 20.24 วิ. วิ่ง 100 ม. หญิง (สมอง T 36) อายุ 17-25 ปีเหรียญทอง น.ส.สุมาลี บรรจบรัศมี (เชียงรายปัญญานุกูล) 21.82 วิ. วิ่ง 100 ม. หญิง (สมอง T 37) อายุ17-25 ปี เหรียญทอง น.ส.วราพร ปิ่นวงเพชร (ร.ร.โสตศึกษา จ.เพชรบูรณ์) 21.67 วิ. วิ่ง 100 ม. หญิง (สมอง T 38) อายุ 17-25 ปี เหรียญทอง น.ส.นันนิภา อารีย์ (ร.ร.โสตศึกษา จ.เพชรบูรณ์) 20.66 วิ. วิ่ง 100 ม. หญิง (สมอง T36) อายุ10-16 ปี เหรียญทอง ด.ญ.สุนีย์ โวยยือกู่ (เชียงรายปัญญานุกูล) 22.22 วิ. วิ่ง 100 ม. หญิง (สมอง T37) อายุ 10-16 ปี เหรียญทอง ด.ญ.สุภาวดี ริมครุต (อุบลปัญญานุกูล) 23.94 วิ.

กระโดดไกล ชาย (แขน-ขา F 42) อายุ 10-16 ปี เหรียญทอง ด.ช.กมลภู ศรีเวียง (ศรีสังวาลย์ขอนแก่น) 3.51 ม. กระโดดไกล ชาย (แขน-ขา F 44 ) อายุ10-16 ปี เหรียญทอง ด.ช.เอนกพงค์ สุนทรจิตร (ศรีสังวาลย์ขอนแก่น) 3.84 ม. กระโดดไกล ชาย (แขน-ขา F 45 ) อายุ 10-16 ปี เหรียญทอง ด.ช.ปองภพ เขียวงาม (ศรีสังวาลขอนแก่น) 2.17 ม. วิ่ง 100 ม. หญิง (ตา T 13 ) อายุ 10-16 ปี เหรียญทอง ด.ญ.วาสนา ยิ้มอิน (สอนคนตาบอดภาคใต้) 18.40 วิ. วิ่ง 100 ม. ชาย (ตา T 13 ) อายุ 10-16 ปี เหรียญทอง ด.ช.อดิเรก วงศ์พุทธคำ (สอนคนตาบอดสันติจินตนาแพร่) 14.10 วิ. วิ่ง 100 ม. หญิง (ตา T 13 ) อายุ 17-25 ปี เหรียญทอง น.ส.อุบลวรรณ ประวัติ (สอนคนตาบอดภาคใต้ จ. สุราษฎร์ธานี) 15.32 วิ.

กระโดดไกลหญิง (หู) อายุ 10-16 ปี เหรียญทอง ด.ญ.เหมือนพลอย ร่วมสุข (โสตศึกษามุกดาหาร) 3.40 ม. ขว้างจักร หญิง (แขน-ขา F 46) อายุ 17-25 ปี เหรียญทอง น.ส.โศภิษฐ์ กำเนิดเพชร (โสตศึกษาเทพรัตน์) 9.19 ม. กระโดดสูง หญิง (ตา T 13) อายุ 10-16 ปี เหรียญทอง ด.ญ.วาสนา ยิ้มอิ้น (สอนคนตาบอดภาคใต้สอนคนตาบอดนครราชสีมา) 0.95 ม. วิ่ง 100 ม. หญิง (หู) อายุ 10-16 ปี เหรียญทอง ด.ญ.วาสนา โอฐน้อย (โสตศึกษาปานเลิศ จ. ลพบุรี ) 15.16 วิ. วิ่ง 100 ม. ชาย (หู) อายุ 10-16 ปี เหรียญทอง ด.ช.ภานุเดช หมื่นนคร (โสตศึกษานครศรีธรรมราช) 12.63 วิ. วิ่ง 100 ม. หญิง (หู) อายุ 17-25 ปี เหรียญทอง น.ส.แสงจันทร์ อุดม (โสตศึกษาอุดรธานี) 14.52 วิ. วิ่ง 100 ม. ชาย(หู) อายุ 17-25 ปี เหรียญทอง นายวิชัย จาราม (พิษณุโลกปัญญานุกูล) 11.97 วิ.

วิ่ง 100 ม. หญิง (ตา T11) อายุ 10-16 ปีเหรียญทอง ด.ญ.เกวลิน วรรณกมล (สอนคนตาบอดลำปาง) 15.08 วิ. วิ่ง 100 ม. ชาย (ตา T11 ) อายุ 10-16 ปี เหรียญทอง ด.ช.สราวุฒิ แก้วสาร (สอนคนตาบอดลำปาง) 14.48 วิ. วิ่ง 100 ม. ชาย (ตา T12) อายุ 10-16 ปี เหรียญทอง ด.ช.วัชรินทร์ ชูจันทร์ (สอนคนตาบอดภาคใต้) 13.44 วิ. ( สถิติใหม่) วิ่ง 100 ม. ชาย (ตา T12) อายุ 17-25 ปี เหรียญทอง นายสมเดช ไชยยะ (ร.ร.กีฬาจ.สุพรรณบุรี) 12.41วิ. วิ่ง 800 ม. ชาย (ตา T12) อายุ 17-25 ปีเหรียญทอง นายสนธยา เตยสันเที๊ยะ (โสตศึกษาปานเลิศ) 02.17.1 น. วีลแชร์ 100 ม. ชาย (T 53) อายุ 10-16 ปี เหรียญทอง ภูมิรินทร์ วงศ์ษา (ร.ร.ศรีสังวาลย์ เชียงใหม่) 20.36 วิ. วีลแชร์ 100 ม. ชาย (T54) อายุ 10-16 ปี เหรียญทอง ไชยวัฒน์ คงอินทร์ (ศรีสังวาลเชียงใหม่) 19.29 วิ.

สรุปผลการแข่งขันนักเรียนคนพิการแห่งประเทศไทย ประจำปี 2553 “เมืองช้างเกมส์” ที่จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 6 มี.ค.ที่ผ่านมา... 6 มี.ค. 2553 19:06 6 มี.ค. 2553 19:45 ไทยรัฐ