วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกท.ตั้ง 'ชัยภักดิ์' คัดจังหวัด ขอจัดเอเชียนเกมส์

บอร์ด กกท. เดินเครื่องเสนอตัวจัดเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ปี 2023 ตั้ง ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ เป็นประธานคณะทำงานสรรหาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ที่จะเสนอตัวจัดเกมดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย.นี้ เพื่อให้บอร์ด กกท. เห็นชอบ และจัดสรรงบที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอ ครม. เพื่อเสนอตัวต่อโอซีเอเจ้าของเกมตามลำดับต่อไป พร้อมกันนี้บอร์ดยังเห็นชอบให้สร้างศูนย์ฝึกกีฬาและอาคารที่พักนักกีฬาคนพิการ ที่สุพรรณบุรีด้วย...

นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 1/2557 ที่ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 14 ม.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติให้ กกท. จ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดสมบูรณ์พัฒนาก่อสร้าง (1970) เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวงเงิน 160,900,000 บาท และก่อสร้างอาคารที่พักนักกีฬาคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรี ในวงเงิน 123,100,000 บาท

จากนั้น ที่ประชุมยังได้ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ กรรมการ กกท. เป็นประธานคณะทำงานพิจารณาสรรหาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียน เกมส์ ครั้งที่ 19 ในปี พ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) ต่อจากกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เจ้าภาพกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 ในปี พ.ศ. 2562 (ค.ศ.2019) โดยให้ดำเนินการพิจารณาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ที่มีศักยภาพในการที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทย ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ และเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 2557 เพื่อเสนอให้บอร์ด กกท. ให้ความเห็นชอบ และ กกท. ดำเนินการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อจัดสรรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติ เพื่อที่ประเทศไทย จะได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันต่อสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (โอซีเอ) ต่อไป.

บอร์ด กกท. เดินเครื่องเสนอตัวจัดเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ปี 2023 ตั้ง ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ เป็นประธานคณะทำงานสรรหาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ที่จะเสนอตัวจัดเกมดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย.นี้... 15 ม.ค. 2557 10:53 ไทยรัฐ