บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกท.ตั้ง 'ชัยภักดิ์' คัดจังหวัด ขอจัดเอเชียนเกมส์

บอร์ด กกท. เดินเครื่องเสนอตัวจัดเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ปี 2023 ตั้ง ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ เป็นประธานคณะทำงานสรรหาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ที่จะเสนอตัวจัดเกมดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย.นี้ เพื่อให้บอร์ด กกท. เห็นชอบ และจัดสรรงบที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอ ครม. เพื่อเสนอตัวต่อโอซีเอเจ้าของเกมตามลำดับต่อไป พร้อมกันนี้บอร์ดยังเห็นชอบให้สร้างศูนย์ฝึกกีฬาและอาคารที่พักนักกีฬาคนพิการ ที่สุพรรณบุรีด้วย...

นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 1/2557 ที่ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 14 ม.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติให้ กกท. จ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดสมบูรณ์พัฒนาก่อสร้าง (1970) เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวงเงิน 160,900,000 บาท และก่อสร้างอาคารที่พักนักกีฬาคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรี ในวงเงิน 123,100,000 บาท

จากนั้น ที่ประชุมยังได้ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ กรรมการ กกท. เป็นประธานคณะทำงานพิจารณาสรรหาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียน เกมส์ ครั้งที่ 19 ในปี พ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) ต่อจากกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เจ้าภาพกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 ในปี พ.ศ. 2562 (ค.ศ.2019) โดยให้ดำเนินการพิจารณาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ที่มีศักยภาพในการที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทย ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ และเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 2557 เพื่อเสนอให้บอร์ด กกท. ให้ความเห็นชอบ และ กกท. ดำเนินการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อจัดสรรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติ เพื่อที่ประเทศไทย จะได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันต่อสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (โอซีเอ) ต่อไป.