วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บอลลีกดิวิชั่น 2 เฮ! ได้เงินหนุนทีมละ 2 ล้าน

สโมสรในศึกเอไอ เอส ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 ได้เฮกันถ้วนหน้า หลังกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่าย สภาผู้แทนราษฎร อนุมัติเงินอุดหนุนให้แต่ละทีมในฤดูกาลหน้าเพิ่มเป็น 2 ล้านบาท “วิมล กาญจนะ” ประธานจัดเป็นปลื้ม ทุกภาคส่วนช่วยผลักดันจนเป็นผลสำเร็จ ส่วนปัญหา สตง.อยู่ในขั้นตอนดำเนินการแก้กฎหมายให้สามารถนำเงินไปสนับสนุนทีมท้องถิ่น ได้ทั่วประเทศ...

 

นายวิมล กาญจนะ อุปนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลเอไอเอส ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 เปิดเผยว่า ตนได้รับแจ้งจาก ส.ส.วิชัย ล้ำสุทธิ ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลเอไอเอส ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 ซึ่งเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่าย สภาผู้แทนราษฎร ว่า การประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 ซึ่งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากทุกพรรค การเมืองเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 ที่พิจารณางบประมาณจากทุกกระทรวงทบวงกรม ทุกหน่วยงาน ผลการพิจารณาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่เสนอของบประมาณไปนั้น โดยเฉพาะงบประมาณของรายการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 คณะกรรมาธิการเห็นชอบให้มีการเพิ่มงบอุดหนุนทีมสโมสรจังหวัดที่เข้าร่วมแข่งขัน จากเดิมทีมละ 1 ล้านบาท เป็นทีมละ 2 ล้านบาท และยังอนุมัติงบให้อีกหลายรายการ เช่น งบการถ่ายทอดสด งบประชาสัมพันธ์ โดยไม่ได้ตัดออกแต่อย่างใด ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ เพราะการแข่งขันฟุตบอลเอไอเอส ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 นั้น สร้างประโยชน์ให้กับวงการฟุตบอลและเป็นรากฐานในการพัฒนาฟุตบอลไทยภาพรวมอย่างแท้จริง

นายวิมล กล่าวต่อว่า ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย และทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันเรื่องนี้ จากความสำเร็จที่ทีมสโมสรได้เงินอุดหนุนทีมเพิ่มในครั้งนี้นั้น สืบเนื่องมาจากท่านนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย นายวรวีร์ มะกูดี ที่ได้ประสานงานกับทุกภาคส่วนจนเกิดผลสำเร็จ ทุกฝ่ายต่างเห็นพ้องตรงกันว่า การแข่งขันฟุตบอลเอไอเอส ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 ที่มีการแข่งขันในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนั้น เกิดผลประโยชน์อย่างมากมายจนได้รับการเพิ่มงบประมาณในที่สุด

นายวิมล กล่าวอีกว่า ตนอยากให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดสรรงบประมาณให้ครอบคลุมในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอบรมผู้ตัดสิน ผู้ควบคุมการแข่งขัน อบรมผู้บริหารทีมสโมสร เพราะเราต้องการที่จะพัฒนาในทุกระดับชั้นให้ได้ตามมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งที่ผ่านมานั้นไม่มีงบในตรงนี้เลย แต่ก็เข้าใจดีว่ามีงบประมาณจำกัด ตนในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ในอนาคตจะพยายามประสานกับทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันให้ทีมสโมสรจังหวัดในลีกภูมิภาคได้รับเงินสนับสนุนทีมละ 5 ล้านบาทต่อไป

ทางด้าน ส.ส.วิชัย กล่าวว่า กรรมาธิการที่เป็น ส.ส.ที่มาทุกพรรคการเมือง กล่าวเป็นเสียงเดียวว่าการแข่งขันฟุตบอลเอไอเอส ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 นั้น เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกท้องถิ่นทั่วประเทศอย่างแท้จริง จะเห็นได้ว่าจะไม่มีการตัดงบประมาณในลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 แต่ยังมีข้อเสนอแนะว่าในเรื่องของการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินที่ยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง ก็อยากให้การกีฬาแห่งประเทศไทยที่คณะกรรมาธิการงบประมาณฯ ที่ได้อนุมัติงบในครั้งนี้ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ เพื่อดำเนินการจัดการอบรมผู้ตัดสินให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น ในส่วนของแฟนคลับก็อยากให้ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของระเบียบการแข่งขัน กฎ กติกาต่างๆ ของการแข่งขันฟุตบอล เพื่อให้การชมและเชียร์ทีมรักของตัวเองเป็นไปอย่างมีความสุข

ส่วนปัญหาเรื่องสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้เรียกเก็บเงินทีมสโมสรจังหวัดที่ได้นำเงินจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นไปใช้บริหารทีมนั้น ทางผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ชี้แจงว่า อยู่ในขั้นตอนของการแก้ไขข้อกฎหมายการปกครองส่วน ท้องถิ่น ให้สามารถนำเงินไปสนับสนุนทีมสโมสรจังหวัดได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนทีมสโมสรจังหวัดที่เล่นในการแข่งขันฟุตบอลเอไอเอส ลีกภูมิภาค ที่กระจายอยู่ในท้องถิ่น จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศได้ต่อไป

สโมสรในศึกเอไอ เอส ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 ได้เฮกันถ้วนหน้า หลังกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่าย สภาผู้แทนราษฎร อนุมัติเงินอุดหนุนให้แต่ละทีมในฤดูกาลหน้าเพิ่มเป็น 2 ล้านบาท... 20 ก.ค. 2555 09:56 20 ก.ค. 2555 12:26 ไทยรัฐ