วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กติกาทายผลฟุตบอลยูโร 2012

1. เขียนชื่อ-ที่อยู่ให้ตรงกับบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน และชื่อประเทศที่ทายว่าชนะเลิศฟุตบอลยูโร 2012 ลงบนไปรษณียบัตรของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เท่านั้น จ่าหน้าถึง นสพ.ไทยรัฐ เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ส่งผ่านระบบไปรษณีย์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ

2. ผู้ส่งคำทายต้องมีสัญชาติไทย คนเดียวส่งไปรษณียบัตรได้ไม่จำกัดจำนวน

3. ห้ามขีด ฆ่า ขูด ลบ ระบายสี หรือทำสัญลักษณ์ใดๆ และห้ามตัดกระดาษพิมพ์ชื่อ-ที่อยู่ ทีมที่ทายผล แปะลงบนไปรษณียบัตร มิฉะนั้นถือเป็นโมฆะ

4. ผู้ได้รับรางวัลมีสิทธิรับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น และผู้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัล

5. กำหนดจับรางวัลภายใน 30 วัน หลังปิดรับคำทาย ไปรษณียบัตรที่ทายถูกจะกองรวมกันที่สำนักงาน นสพ.ไทยรัฐ และจับไปรษณียบัตรต่อหน้าคณะกรรมการพร้อมสักขีพยาน ประกาศรายชื่อผู้โชคดีใน นสพ.ไทยรัฐ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องนำจดหมายพร้อมหลักฐานมาติดต่อขอรับรางวัลด้วยตนเองที่ นสพ.ไทยรัฐ

6. พนักงานและครอบครัวของ นสพ.ไทยรัฐ รวมทั้งบริษัทในเครือ ไม่มีสิทธิร่วมส่งคำทาย

7. คำตัดสินของคณะกรรมการให้ถือว่าสิ้นสุด

8. นสพ.ไทยรัฐขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ของรางวัล

รางวัลที่ 1 เงินสด 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 เงินสด รางวัลละ 1,000,000บาท (หนึ่งล้านบาท) จำนวน 10 รางวัล
รางวัลที่ 3 เงินสด รางวัลละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) จำนวน 100 รางวัล
รางวัลพิเศษ 1 รถจักรยานยนต์ รุ่น Spacy I 25 คัน ราคาคันละ 41,300 บาท รวมมูลค่า 1,032,500 บาท จากบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด
รางวัลพิเศษ 2 โทรทัศน์พานาโซนิค พลาสม่าทีวี ขนาด 42 นิ้ว 35 เครื่อง ราคาเครื่องละ 39,990 บาท รวมมูลค่า 1,399,650 บาท จากบริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

7 มิ.ย. 2555 10:13 13 มิ.ย. 2555 22:52 ไทยรัฐ