วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ได้ทุนเรียนฟรี นักเตะฝีเท้าดี

โดย

อายุ14-16-18ปี คัดเลือกมีนาคม

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย   เปิดคัดนักเตะฝีเท้าดี จากทั่วประเทศ เข้าร่วมสังกัดใน 3 รุ่น อายุ 14 ปี 16 ปี และ 18 ปี หากได้รับเลือกจะได้ทุนเรียนฟรีตลอด การเรียน มีห้องพักติดแอร์ อาหาร 3 มื้อ และเบี้ยเลี้ยง รองรับ โดยจะเปิดคัดในเดือน มี.ค.นี้ ที่สนามฟุตบอลกองพันทหารสื่อสารที่ 1 รอ.

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย แจ้งว่าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจะเปิดคัดนักเตะฝีเท้าดีจากทั่วประเทศ เข้าเป็นนักฟุตบอลของทีมโรงเรียน ใน 3 รุ่นอายุ ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี เป็นผู้ที่เกิด พ.ศ. 2540 และ พ.ศ.2541, รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี เป็นผู้ที่เกิด พ.ศ. 2538 และ พ.ศ.2539 และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เป็นผู้ที่เกิด พ.ศ.2536 และ พ.ศ.2537 โดยนักฟุตบอลของ โรงเรียน ซึ่งเป็นนักเรียนทุนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามา ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดการเรียน โดยทางโรงเรียน มีหอพักนักกีฬาห้องนอนติดเครื่องปรับอากาศ รวมถึงอาหาร 3 มื้อ และเงินเบี้ยเลี้ยงรองรับ

โดยการคัดเลือก รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี เปิดคัดเลือกตัวระหว่างวันที่ 7-8 มี.ค.นี้ ส่วนรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี และ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เปิดคัดเลือกตัวระหว่างวันที่ 18-20 มี.ค.นี้ โดยใช้สนามฟุตบอลกองพันทหารสื่อสารที่ 1 รอ. เป็น สนามคัดเลือก ซึ่งการเดินทางไปสนามแห่งนี้ ให้เข้าทาง ซอยสวนพลู ที่แยกจากถนนสาทรใต้ เข้าจากปากซอยไป ระยะทางประมาณ 1 กม. ทางด้านขวาจะมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคทุ่งมหาเมฆ) ทางด้านซ้าย เป็นกองพันทหารสื่อสารที่ 1 มีรถโดยสาร ขสมก. สาย 32, 67, ปอ. 22 และรถร่วมบริการสาย 89 ขับผ่าน

สำหรับนักเรียนต่างจังหวัดที่จะเดินทางมากรุงเทพฯ เพื่อทดสอบความสามารถทางฟุตบอล ถ้าไม่มีญาติหรือคน รู้จักไม่สามารถพักบ้านใครได้ ทางโรงเรียนแนะนำให้ไป พักที่พักคนเดินทางของกรมพัฒนาสังคม (กรมประชาสงเคราะห์) ถนนประชาสงเคราะห์ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกระทรวงแรงงาน ห่างประมาณ 300 เมตร เสียค่าพักคนละ 40 บาท โดยหมายเลขโทรศัพท์ของที่ พักคนเดินทางของกรมพัฒนาสังคม (กรมประชาสงเคราะห์) 0-2245-1835

ทั้งนี้นักเรียนที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับการคัดเลือกนักฟุตบอลเข้าสังกัดของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ติดต่อสอบถามได้ที่โรงเรียนกรุงเทพ คริสเตียนวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2637-9020-69 ต่อ 3282 หรือสอบถามได้ที่นายวิรัช วงศ์สูง หมายเลขโทรศัพท์ 08-6770-1666 หรือนายสุวิทย์ วัดแท่น หมาย เลขโทรศัพท์ 08-1421-9455  หรือนายนพรัตน์  บัวทิม หมายเลขโทรศัพท์ 08-1817-7959

15 ก.พ. 2554 08:09 ไทยรัฐ