บริการข่าวไทยรัฐ

สธ.ปรับยุทธศาสตร์สู้หวัดพันธุ์ใหม่

โดย

สำหรับสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช1 เอ็น1 วันนี้ องค์การอนามัยโลกรายงานผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 48 ประเทศ รวมมีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 13,398 ราย เสียชีวิต 95 ราย ไทยยังไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม

สำหรับสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช1 เอ็น1 เมื่อเวลา 8.00 น.วันนี้(29 พ.ค.) ตามเวลาในประเทศไทย องค์การอนามัยโลกรายงานผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 48 ประเทศ รวมมีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 13,398 ราย เสียชีวิต สะสม 95 ราย อัตราการป่วยตายร้อยละ 0.71 ส่วนไทยยังไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม

ขณะที่นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการประเมินทิศทางการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ เอช1 เอ็น1 ในระดับโลก ว่า ขณะนี้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงเร็วมาก การะบาดขยายวงกว้างในทวีปต่างๆ ส่วนประเทศไทยก็กำลังก้าวสู่ฤดูกาลการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปี จึงควรสนใจป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อย่างเข้มแข็ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ไปพร้อมกันด้วย ในส่วนของไทยยังไม่มีการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในประเทศ ผู้ป่วยที่ยืนยันติดเชื้อ 2 ราย เป็นการติดเชื้อมาจากต่างประเทศที่มีโรคนี้ระบาดของโรค อย่างไรก็ตาม ต้องปรับยุทธศาสตร์ให้ทันกับสถานการณ์อยู่เสมอ

นายวิทยา กล่าวด้วยว่า ประเทศไทยจะต้องป้องกันโรคโดย 3 ยุทธศาสตร์พร้อมกัน ได้แก่ ยุทธศาสตร์การตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังผู้เดินทาง เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในประเทศ ยุทธศาสตร์การเฝ้าระวังโรคภายในประเทศอย่างเข้มข้น เพื่อการค้นหาได้รวดเร็ว และรักษาผู้ป่วย เพื่อควบคุมการแพร่เชื้อในประเทศให้อยู่ในวงจำกัดหากเกิดมีผู้ป่วยขึ้น และยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมทั่วไปทั้งประเทศ สำหรับกรณีที่การะบาดขยายตัว เพื่อบรรเทาความรุนแรง ลดผลกระทบของการระบาด โดยเพิ่มศักยภาพของการรักษาผู้ป่วย รวมถึงการแนะนำให้ดูแลผู้ป่วยส่วนใหญ่ซึ่งมีอาการไม่รุนแรงที่บ้าน การเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนป้องกันตนเองได้ดี รวมถึงการร่วมมือทุกภาคส่วน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะได้นำเสนอกรอบยุทธศาสตร์ดังกล่าว ต่อคณะกรรมการอำนวยการระดับชาติต่อไป