วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พบผู้ป่วยต้องสงสัย ติดเชื้อหวัด เด็กชายที่พิษณุโลก

โดย

เพิ่งกลับจากเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนในประเทศเสี่ยง มีอาการไข้ขึ้นสูง ขณะนี้อยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด โดยแยกให้อยู่ในห้องปลอดเชื้อ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก... 

วันนี้ (14 พ.ค.) นายทองพูล แต้สมบัติ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า พบผู้ป่วยเข้าข่ายต้องสงสัยติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 อีก 1 คน เป็นเด็กชายมีอาการไข้ขึ้นสูง และเพิ่งเดินทางกลับมาจากเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนที่ประเทศเสี่ยง ขณะนี้อยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด โดยแยกให้อยู่ในห้องปลอดเชื้อของโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รวมทั้งส่งเสมหะไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เขต 9 พิษณุโลกแล้ว พร้อมกับขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกจนเกินไป 

วันเดียวกัน  นายวิทวัส ศรีวิหค อธิบดีกรมอาเซียน นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิ์วัฒน์ นายคำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค และนายทวี โชติพิทยะสุนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุมโรคติดต่อกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันบรรยายสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีคณะทูตจาก 32 ประเทศ และตัวแทนองค์กรระหว่างประเทศ 5 องค์กร เข้าร่วม  

โดยได้สรุปภาพรวมของสถานการณ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย พร้อมกับผลสรุปของการประชุมสมัยพิเศษรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวกสาม ว่า ประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการป้องกัน อย่างไร เพื่อรับมือกับปัญหา ซึ่งถือเป็นความสำเร็จเพราะทุกประเทศเข้าใจดีถึงความตั้งใจการทำงานที่มี อย่างเป็นระบบ ภายใต้กรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน มาตรการใช้คัดกรองบุคคลที่มาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาด ขณะเดียวกันได้รายงานถึงการดำเนินการกับผู้ที่ติดเชื้อในไทย นอกจากนี้ ตัวแทนคณะทูตยังได้สอบถามถึงคลังยา ว่ามีเพียงพอหรือไม่ ซึ่งได้ยืนยันว่ามีอย่างเพียงพอต่อสถานการณ์ขณะนี้ แต่ถ้าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปจากนี้ ก็พร้อมในการจัดหาเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ

เพิ่งกลับจากเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนในประเทศเสี่ยง มีอาการไข้ขึ้นสูง ขณะนี้อยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด โดยแยกให้อยู่ในห้องปลอดเชื้อ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก... 14 พ.ค. 2552 22:39 ไทยรัฐ