ในหลวงพระราชทานพระบรมราโชวาท วันข้าราชการ 1เม.ย.

โดย ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ 1 เม.ย. 2556 10:42

สำนักงานข้าราชการพลเรือน เผยแพร่ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เม.ย.2556

"งานของแผ่นดิน เป็นงานส่วนรวม มีผลที่กว้างขวาง เกี่ยวข้องกับบ้านเมืองและบุคคลทุกฝ่าย เมื่อเป็นงานส่วนรวมและมีผลเกี่ยวข้องกับคนหมู่มาก ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ อันเนื่องมาจากความคิดเห็นไม่ตรงกัน ก็ย่อมเกิดขึ้นบ้างเป็นปรกติธรรมดา ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน ตลอดจนทุกคน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงต้องมีใจที่หนักแน่นและเปิดกว้าง รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างแม้กระทั่งคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีสติ ใช้ปัญญาและเหตุผลเป็นเครื่องปฏิบัติวินิจฉัย โดยถือว่าความคิดเห็นและคำวิพากษ์วิจารณ์นั้น คือการระดมสติปัญญาและประสบการณ์อันหลากหลายจากทุกคนทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้งานทุกส่วนทุกด้านของแผ่นดินสำเร็จผล เป็นความเจริญมั่นคงแก่ประเทศชาติ และประชาชนอย่างแท้จริง

อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช วันที่ 31 มีนาคม 2556

โหวตข่าวนี้

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
  1. 1 'ลุงสอิ้ง' ถึงศิริราช ถวายพระพร 'ในหลวง' แชร์ 217 ครั้ง
  2. 2 คณะบาทหลวงถวายพระพร แชร์ 1 ครั้ง
  3. 3 'เทียนฉาย'นำสปช. ถวายพระพร แชร์ 0 ครั้ง
  4. 4 พสกนิกรร่วม 'ถวายพระพร' แชร์
    Notice: Undefined property: App\Models\Collection\Content::$socialShares in /var/www/webhost/trv2/tr-online/app/cache/_var_www_webhost_trv2_tr-online_app_views_partials_contentviews.volt.php on line 35
    0 ครั้ง