วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จงานสโมสรสันนิบาต เฉลิมพระชนมพรรษา

"สมเด็จพระเทพฯ" เสด็จฯ แทนพระองค์ เป็นองค์ประธานงานสโมสรสันนิบาต ณ ทำเนียบรัฐบาล พร้อมด้วย "พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ" เนื่องในโอกาสมหามงคล 5 ธันวามหาราช นายกรัฐมนตรีกล่าวถวายพระพร พร้อมการแสดงของวงดุริยางค์ออเคสตรา บทเพลงพระราชนิพนธ์ และการแสดงโขนชุดเฉลิมราชย์พระบารมี เรื่องทศพิธราชธรรม...

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2555 เวลา 19.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ เป็นองค์ประธานในงานสโมสรสันนิบาต พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ณ สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู้ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีการประดับประดาสถานที่อย่างสวยงาม โดยมี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำกล่าว "ทรงพระเจริญ"

 

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีราชองครักษ์ องคมนตรี คณะรัฐมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครอง ทูตานุทูต กงสุล องค์การระหว่างประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน แขกผู้มีเกียรติและบุคคลสำคัญ พร้อมคู่สมรส เข้าร่วมงาน อาทิ เชื้อพระวงศ์ ร่วมในพิธี

ในส่วนการแสดงมีการบรรเลงเพลงของวงดุริยางค์ออเคสตรา จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งขับร้องเพลง "ภัทรมหาราชา" บรรเลงเมดเลย์บทเพลงพระราชนิพนธ์ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงโขน ชุด เฉลิมราชย์พระบารมี เรื่อง ทศพิธราชธรรม ด้วย.

 

 

"สมเด็จพระเทพฯ" เสด็จฯ แทนพระองค์ เป็นองค์ประธานงานสโมสรสันนิบาต ณ ทำเนียบรัฐบาล พร้อมด้วย "พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ" เนื่องในโอกาสมหามงคล 5 ธันวามหาราช นายกรัฐมนตรีกล่าวถวายพระพร พร้อมการแสดงของวงดุริยางค์ออเคสตรา บทเพลงพระราชนิพนธ์ และการแสดงโขนชุดเฉลิมราชย์พระบารมี เรื่องทศพิธราชธรรม... 7 ธ.ค. 2555 19:27 ไทยรัฐ