วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์" ทรงมอบหมาย "องค์หริภา" คุมออกแบบพิพิธภัณฑ์ฯหลวงตามหาบัว

เพื่อสืบสานตำนานยิ่งใหญ่ของ “พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)” ในฐานะพระนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานผู้นำธรรมค้ำแผ่นดินไทย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานจัดทำ โครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคลฯ ณ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี สำหรับ เป็นอนุสรณ์สถานบรรจุอัฐิธาตุ เครื่องอัฐบริขาร เผยแพร่ประวัติ และเป็นศูนย์รวมจิตใจแห่งใหม่ของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ โดยทรงไว้วางพระทัยให้พระธิดา “พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภา จุฑาภรณ์” ทรงดูแลรับผิดชอบเรื่องการออกแบบพิพิธภัณฑ์

ในฐานะองค์ประธานโครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ “ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์” ได้เสด็จไปยังวัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (1 ต.ค.) เพื่อทรงเป็นประธานแถลงข่าวการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ พร้อมทรงเล่าถึงความคืบหน้าของโครงการว่า   ข้าพเจ้าได้รับความไว้วางใจจาก พระอาจารย์สุดใจ เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด ให้รับหน้าที่เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งก็น้อมรับด้วยความเต็มใจ เพราะนอก จากจะเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านพ่อแล้ว (หลวงตามหาบัว) ยังถือเป็นโอกาสดีให้สาธุชนรุ่นหลังตระหนักถึงคุณงามความดีที่ท่านพ่อได้อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา และประเทศชาติ ที่เห็นได้ชัดคือ ในช่วงที่ประเทศไทยประสบวิกฤติเศรษฐกิจ ท่านพ่อได้สอนด้วยการกระทำ ให้พวกเราทั้งหลายเห็นเป็นตัวอย่างถึงความรักชาติและความกตัญญูกตเวทีต่อแผ่นดินเกิด

สำหรับการจัดทำโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ ข้าพเจ้าได้ยึดมั่นในแนวทางปฏิบัติของท่านพ่อ โดยยึดความเรียบง่ายเป็นหลัก เพื่อให้เป็นสถานที่เผยแพร่พระพุทธศาสนา และประวัติของท่านตั้งแต่แรกเกิดจนละสังขาร ข้าพเจ้าตั้งใจจะทำโครงการนี้อย่างดีที่สุด ในเบื้องต้นได้พยายามติดต่อศิลปินแห่งชาติ (พล.อ.ต.อาวุธ เงินชูกลิ่น) ให้ช่วยออกแบบพระธรรมเจดีย์ แต่ติดขัดที่ช่วงเวลานั้นยังติดภารกิจจัดทำพระเมรุของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จึงไม่อาจรอได้ ข้าพเจ้าพยายามนึกหาผู้มีฝีมือท่านอื่นมาช่วยออกแบบ แต่แท้จริงแล้ว ก็มีอยู่ใกล้ตัวแต่ไม่ได้ นึกถึงแต่แรก คือ ลูกสาวของข้าพเจ้า ซึ่งทำงานด้านศิลปกรรม ตลอดจนบูรณะวัดและโบราณสถานหลายแห่ง โดยมีทีมงานและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นที่ปรึกษา ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ “องค์หริภา” และคณะมาช่วยด้านออกแบบพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ พร้อมตั้งคณะทำงานขึ้น 3 คณะ ประกอบด้วย คณะทำงานฝ่ายวัดป่าบ้านตาด, คณะทำงานฝ่ายจังหวัดอุดรธานี และคณะทำงานฝ่ายออกแบบ ก่อสร้าง และศิลปกรรม

ทั้งนี้ คณะทำงานของ “องค์หริภา” ได้เดินทางไปยังวัดป่าบ้านตาด เมื่อวันที่ 4 ก.ย.2554 เพื่อตรวจสภาพสถานที่และกราบนมัสการท่านเจ้าอาวาส ขอแนวทางจากคณะสงฆ์ และผู้ว่า ราชการจังหวัดอุดรธานี  จากนั้นได้ถวายรายงานการ ออกแบบก่อสร้าง ศิลปกรรม และภูมิทัศน์เบื้องต้นแก่ข้าพเจ้า   ซึ่งข้าพเจ้าก็เห็นชอบด้วย  โดยจะเน้นความเรียบง่าย สง่างาม  คงทน  และบำรุงรักษาง่าย  กระทั่งกลางเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา  จึงได้จัดทำแบบจำลองของพิพิธภัณฑ์  ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี อย่างไรก็ดี เบื้องต้นยังไม่รู้งบประมาณแน่นอน แต่มีทุนก่อสร้างแล้ว โดยข้าพเจ้าบริจาค 1 ล้านบาท ประชาชนทั่วไปบริจาคมาแล้วกว่า 85 ล้านบาท และพระอาจารย์อินทร์ถวาย วัดป่านาคำน้อย จะหาเงินสมทบอีก 50 ล้านบาท หากสนใจร่วมทำบุญ สามารถบริจาคผ่านบัญชีชื่อ “มูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ฯหลวงตามหาบัว ณ วัดป่าบ้านตาด” เลขที่บัญชี 229-0-98333-3 ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่พลาซ่า

ในการนี้ “ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์” ยังทรงมีรับสั่งว่า พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยปัญหาเรื่องน้ำท่วมมาก โดยทรงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด พร้อมทรงนำแผนที่ขึ้นมากางตรวจสอบจุดเปิดปิดประตูระบายน้ำ และจุดที่เหมาะสมสำหรับการสร้างเขื่อนเพิ่มเติม  ทรงโปรดเกล้าฯให้กรมชลประทานเข้าเฝ้าฯเพื่อถวายรายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าในการจัดการน้ำอย่างต่อเนื่อง พร้อมทรงกำชับว่าไม่โปรดให้เกิดน้ำท่วมหนักและนานเหมือนปีที่แล้ว  เมื่อข้าพเจ้าทูลถามว่า ปีนี้น้ำจะท่วมเหมือนปีที่แล้วหรือไม่ พระองค์ท่านทรงมีรับสั่งว่า มีท่วมบ้างแต่ท่วมน้อย คงไม่นานเหมือนปีที่แล้ว.

เพื่อสืบสานตำนานยิ่งใหญ่ของ “พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)” ในฐานะพระนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานผู้นำธรรมค้ำแผ่นดินไทย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานจัดทำ โครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคลฯ ณ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี... 3 ต.ค. 2555 14:15 3 ต.ค. 2555 14:15 ไทยรัฐ