ถวายพระพร

โดย ไทยรัฐออนไลน์ 1 ต.ค. 2555 06:00

ตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน จำนวนมาก เดินทางมาถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมนำแจกันดอกไม้ ตลอดจนสิ่งของต่างๆ มาทูลเกล้าฯถวาย...

เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ศาลา ศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช ตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน จำนวนมาก เดินทางมาถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมนำแจกันดอกไม้ ตลอดจนสิ่งของต่างๆ มาทูลเกล้าฯถวาย อาทิ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านปลายคลองบางไผ่ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ราชสกุล ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และเสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา สถาบันพัฒนาบุคลากรส่วนท้องถิ่น หลักสูตร เลขานุการสภา อปท.

คณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา อบต. รุ่น 15 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรเลขานุการ อปท. รุ่น 24 จากสถาบันปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี คณะชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.เดิมบางนางบวช  จ.สุพรรณบุรี  คณะศิลปศาสตร์  ม.รังสิต ลูกเสือชาวบ้าน จ.สมุทรปราการ กรรมการชุมชนร่วมหมู่บ้านจัดสรรตำบลในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เป็นต้น.

โหวตข่าวนี้

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
 1. 1 สมเด็จพระเทพรัตน์ ทรงแนะการดูแลผู้พิการทางปัญญา สนพระทัยการเสริมทักษะฝึกสมาธิแบบ "อาชาบำบัด" แชร์ 0 ครั้ง
 2. 2 ผู้ได้รางวัลเจ้าฟ้าฯถวายพระพร แชร์
  Notice: Undefined property: App\Models\Collection\Content::$socialShares in /var/www/webhost/trv2/tr-online/app/cache/_var_www_webhost_trv2_tr-online_app_views_partials_contentviews.volt.php on line 35
  0 ครั้ง
 3. 3 รวมพลังเพื่อเด็ก สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี ส่งรถทันตเคลื่อนที่ออกบริการเด็กยากไร้ทั่ว ปท. แชร์
  Notice: Undefined property: App\Models\Collection\Content::$socialShares in /var/www/webhost/trv2/tr-online/app/cache/_var_www_webhost_trv2_tr-online_app_views_partials_contentviews.volt.php on line 35
  0 ครั้ง
 4. 4 ถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพอันงดงามของ สมเด็จพระเทพรัตน์ เพื่อเป็นแบบอย่างชีวิตทั้งเก่ง ดี มีสุข แก่บุคคลทั่วไป แชร์
  Notice: Undefined property: App\Models\Collection\Content::$socialShares in /var/www/webhost/trv2/tr-online/app/cache/_var_www_webhost_trv2_tr-online_app_views_partials_contentviews.volt.php on line 35
  0 ครั้ง
 5. 5 ยังมาต่อเนื่อง แชร์
  Notice: Undefined property: App\Models\Collection\Content::$socialShares in /var/www/webhost/trv2/tr-online/app/cache/_var_www_webhost_trv2_tr-online_app_views_partials_contentviews.volt.php on line 35
  0 ครั้ง