บริการข่าวไทยรัฐ

'พระราชินี' พระราชทานคำขวัญวันแม่ประจำปี 2555

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555…

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555 เพื่ออัญเชิญลงในหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2555 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ความว่า "มือของแม่นั้นคือมือช่างปั้น ขึ้นรูปอันอ่อนละออจนหล่อเหลา อยากให้เป็นงานดีที่งานเงา อยู่ที่คอยขัดเกลาแต่เบามือ".