แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 56 - thairath.co.th
ไทยรัฐออนไลน์
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 56

โดย ไทยรัฐออนไลน์ 23 ก.ค. 2555 08:22
17,927 ครั้ง


แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 56 พระอาการในหลวง พระโลหิตที่ซึมบริเวณใต้เยื่อหุ้มพระสมองชั้นนอกได้หายไปแล้ว ทรงเสวยพระกระยาหารและบรรทมได้เป็นปกติ...

สำนักพระราชวัง แถลงการณ์ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 56 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2555 ความว่า คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า ตามที่ได้มีแถลงการณ์สำนักพระราชวัง ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พุทธศักราช 2555 ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระโลหิตซึมเล็กน้อยที่ใต้เยื่อหุ้มพระสมองชั้นนอกด้านซ้ายนั้น

ผลการตรวจพระสมองด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ติดตามพระอาการ เมื่อคืนวันนี้ พบว่าพระโลหิตที่ซึมบริเวณใต้เยื่อหุ้มพระสมองชั้นนอกได้หายไปแล้ว เสวยพระกระยาหารได้ดี และบรรทมได้เป็นปกติ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

22 กรกฎาคม 2555

โหวตข่าวนี้

ไทยรัฐทีวี