แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 56

โดย ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ 23 ก.ค. 2555 08:22

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 56 พระอาการในหลวง พระโลหิตที่ซึมบริเวณใต้เยื่อหุ้มพระสมองชั้นนอกได้หายไปแล้ว ทรงเสวยพระกระยาหารและบรรทมได้เป็นปกติ...

สำนักพระราชวัง แถลงการณ์ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 56 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2555 ความว่า คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า ตามที่ได้มีแถลงการณ์สำนักพระราชวัง ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พุทธศักราช 2555 ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระโลหิตซึมเล็กน้อยที่ใต้เยื่อหุ้มพระสมองชั้นนอกด้านซ้ายนั้น

ผลการตรวจพระสมองด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ติดตามพระอาการ เมื่อคืนวันนี้ พบว่าพระโลหิตที่ซึมบริเวณใต้เยื่อหุ้มพระสมองชั้นนอกได้หายไปแล้ว เสวยพระกระยาหารได้ดี และบรรทมได้เป็นปกติ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

22 กรกฎาคม 2555

โหวตข่าวนี้

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
 1. 1 สมเด็จพระเทพรัตน์ ทรงแนะการดูแลผู้พิการทางปัญญา สนพระทัยการเสริมทักษะฝึกสมาธิแบบ "อาชาบำบัด" แชร์ 0 ครั้ง
 2. 2 ผู้ได้รางวัลเจ้าฟ้าฯถวายพระพร แชร์
  Notice: Undefined property: App\Models\Collection\Content::$socialShares in /var/www/webhost/trv2/tr-online/app/cache/_var_www_webhost_trv2_tr-online_app_views_partials_contentviews.volt.php on line 35
  0 ครั้ง
 3. 3 รวมพลังเพื่อเด็ก สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี ส่งรถทันตเคลื่อนที่ออกบริการเด็กยากไร้ทั่ว ปท. แชร์
  Notice: Undefined property: App\Models\Collection\Content::$socialShares in /var/www/webhost/trv2/tr-online/app/cache/_var_www_webhost_trv2_tr-online_app_views_partials_contentviews.volt.php on line 35
  0 ครั้ง
 4. 4 ถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพอันงดงามของ สมเด็จพระเทพรัตน์ เพื่อเป็นแบบอย่างชีวิตทั้งเก่ง ดี มีสุข แก่บุคคลทั่วไป แชร์
  Notice: Undefined property: App\Models\Collection\Content::$socialShares in /var/www/webhost/trv2/tr-online/app/cache/_var_www_webhost_trv2_tr-online_app_views_partials_contentviews.volt.php on line 35
  0 ครั้ง
 5. 5 ยังมาต่อเนื่อง แชร์
  Notice: Undefined property: App\Models\Collection\Content::$socialShares in /var/www/webhost/trv2/tr-online/app/cache/_var_www_webhost_trv2_tr-online_app_views_partials_contentviews.volt.php on line 35
  0 ครั้ง