วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 56

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 56 พระอาการในหลวง พระโลหิตที่ซึมบริเวณใต้เยื่อหุ้มพระสมองชั้นนอกได้หายไปแล้ว ทรงเสวยพระกระยาหารและบรรทมได้เป็นปกติ...

สำนักพระราชวัง แถลงการณ์ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 56 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2555 ความว่า คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า ตามที่ได้มีแถลงการณ์สำนักพระราชวัง ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พุทธศักราช 2555 ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระโลหิตซึมเล็กน้อยที่ใต้เยื่อหุ้มพระสมองชั้นนอกด้านซ้ายนั้น

ผลการตรวจพระสมองด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ติดตามพระอาการ เมื่อคืนวันนี้ พบว่าพระโลหิตที่ซึมบริเวณใต้เยื่อหุ้มพระสมองชั้นนอกได้หายไปแล้ว เสวยพระกระยาหารได้ดี และบรรทมได้เป็นปกติ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

22 กรกฎาคม 2555

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 56 พระอาการในหลวง พระโลหิตที่ซึมบริเวณใต้เยื่อหุ้มพระสมองชั้นนอกได้หายไปแล้ว ทรงเสวยพระกระยาหาร และบรรทมได้เป็นปกติ... 23 ก.ค. 2555 08:04 ไทยรัฐ