วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ในหลวง-ราชินี เสด็จฯพระราชทานเพลิงพระศพ 'เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ'

โดย

ในหลวง-พระ ราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิง พระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 9 เม.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ มายังพระที่นั่งทรงธรรม มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย สำหรับพระศพทรงธรรมบนพระเมรุ พระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนาจบ  พระราชาคณะ 50 รูป สวดศราทธพรต ถวายไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ และทรงทอดผ้าไตรถวายพระเทศน์ พระสงฆ์ที่สวดศราทธพรตสดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา 

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินขึ้นพระเมรุ พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะ และปี่พาทย์ ทหารกองเกียรติยศ 3 เหล่าทัพ ถวายความเคารพ เป่าแตรงอน และยิงปืนเล็กยาวเฉลิมพระเกียรติ 9 นัด พร้อมกับทหารปืนใหญ่ยิงถวายพระเกียรติ 21 นัด ก่อนเสด็จฯ มาประทับมุขหน้าพระที่นั่งทรงธรรม


สำหรับลำดับการขึ้นถวายพระเพลิงศพ ประกอบด้วย สมเด็จพระราชาคณะ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ พระบรมวงศานุวงศ์ ประธานองคมนตรี องคมนตรี นายกรัฐมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานศาลฎีกา ประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้าน ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต ผู้นำศาสนา ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน ผู้มีตำแหน่ง เฝ้าฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเวลา 22.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ 30 รูป สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา

พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ขึ้นพระเมรุพระราชทานเพลิงพระศพ ก่อนเสด็จฯ มาประทับหน้าพระที่นั่งทรงธรรม พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าทูลละอองธุลีพระบาทชั้นผู้ใหญ่ขึ้นถวายพระเพลิงพระศพ เจ้าพนักงานปฏิบัติการถวายพระเพลิงพระศพเสร็จแล้ว ทรงทอดผ้าไตรที่พระจิตกาธาน พระสงฆ์ 10 รูป สดับปกรณ์  จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินกลับ

ส่วนในวันที่ 10 เม.ย. เจ้าพนักงานจะประมวลพระอัฐิและพระสรีรางคาร เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็น รอบบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ประชาชนต่างพร้อมใจกันสวมใส่ชุดสีดำ-ขาว เดินทางมาร่วมพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รวมทั้งยังมีการตั้งโรงทานแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มให้กับพี่น้องประชาชนที่ เดินทางมาร่วมงานอีกด้วย  อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ช่วงค่ำเป็นต้นไป บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงฝั่งเหนือ จะมีการจัดแสดงมโหรสพด้วย.

 

ในหลวง-พระราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 9 เม.ย. 2555 16:47 9 เม.ย. 2555 21:20 ไทยรัฐ