พระองค์โสม ทรงเปิด ศูนย์สาธิต ศก.พอเพียง ต้นแบบโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ที่ ลพบุรี - thairath.co.th
ไทยรัฐออนไลน์
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

พระองค์โสม ทรงเปิด ศูนย์สาธิต ศก.พอเพียง ต้นแบบโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ที่ ลพบุรี

โดย ไทยรัฐออนไลน์ 5 มี.ค. 2555 05:00
4,637 ครั้ง


เดินหน้าโครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยอย่างยั่งยืน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดงานเปิดศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการชุมชนเข้มแข็ง ผลิตอาหารรับประทานใน 45 วัน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง ในการผลิตอาหารด้วยวิถีธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์ โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดศูนย์ฯ ที่หมู่ 7 ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 1 มี.ค.ที่ผ่านมา

ในงาน รศ.ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ได้เข้าสู่ภาวะปกติ ความช่วยเหลือของมูลนิธิฯ ที่มีต่อผู้ประสบอุทกภัย จึงเป็นการฟื้นฟูต่างๆ โดยเน้นครอบคลุมรอบด้านและให้มีความยั่งยืน ตั้งแต่การยังชีพ ที่อยู่อาศัย อาชีพ และจิตใจ จัดเป็นโครงการหลักคือ โครงการชุมชนเข้มแข็งผลิตอาหารรับประทานใน 45 วัน, โครงการขวัญข้าวเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย, โครงการศาลาวัดอเนกประสงค์ลอยน้ำ, โครงการบ้านน่าอยู่สำหรับคนพิการ และโครงการฟื้นฟูรวมพลังปัจจัย 4 สำหรับจังหวัดลพบุรี มูลนิธิฯ ได้นำ 2 โครงการแรกเข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในชุมชนเกษตรกรรม

โอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้ทอดพระเนตรต้นแบบจำลองทางด้านการผลิตและปลูกพืชปลอดสารพิษ ตลอดจนการเลี้ยงหมูหลุม พร้อมกันนี้ยังสนพระทัยการผลิตไส้เดือนโปรตีนสูงเพื่อปศุสัตว์ และการทำขวัญข้าว อันเป็นประเพณีโบราณ โดยได้ทรงบันทึกภาพวีดิโอด้วยพระองค์เองด้วย.

โหวตข่าวนี้

ไทยรัฐทีวี