วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระองค์โสม ทรงเปิด ศูนย์สาธิต ศก.พอเพียง ต้นแบบโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ที่ ลพบุรี

เดินหน้าโครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยอย่างยั่งยืน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดงานเปิดศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการชุมชนเข้มแข็ง ผลิตอาหารรับประทานใน 45 วัน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง ในการผลิตอาหารด้วยวิถีธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์ โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดศูนย์ฯ ที่หมู่ 7 ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 1 มี.ค.ที่ผ่านมา

ในงาน รศ.ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ได้เข้าสู่ภาวะปกติ ความช่วยเหลือของมูลนิธิฯ ที่มีต่อผู้ประสบอุทกภัย จึงเป็นการฟื้นฟูต่างๆ โดยเน้นครอบคลุมรอบด้านและให้มีความยั่งยืน ตั้งแต่การยังชีพ ที่อยู่อาศัย อาชีพ และจิตใจ จัดเป็นโครงการหลักคือ โครงการชุมชนเข้มแข็งผลิตอาหารรับประทานใน 45 วัน, โครงการขวัญข้าวเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย, โครงการศาลาวัดอเนกประสงค์ลอยน้ำ, โครงการบ้านน่าอยู่สำหรับคนพิการ และโครงการฟื้นฟูรวมพลังปัจจัย 4 สำหรับจังหวัดลพบุรี มูลนิธิฯ ได้นำ 2 โครงการแรกเข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในชุมชนเกษตรกรรม

โอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้ทอดพระเนตรต้นแบบจำลองทางด้านการผลิตและปลูกพืชปลอดสารพิษ ตลอดจนการเลี้ยงหมูหลุม พร้อมกันนี้ยังสนพระทัยการผลิตไส้เดือนโปรตีนสูงเพื่อปศุสัตว์ และการทำขวัญข้าว อันเป็นประเพณีโบราณ โดยได้ทรงบันทึกภาพวีดิโอด้วยพระองค์เองด้วย.

เดินหน้าโครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยอย่างยั่งยืน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดงานเปิดศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการชุมชนเข้มแข็ง ผลิตอาหารรับประทานใน 45 วัน 4 มี.ค. 2555 14:45 ไทยรัฐ