วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เมืองคอนตื่นข่าวเป็นพื้นที่สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

โดย

ผวจ.ชี้เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับระบบพลังงานของประเทศ และเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม หากมีการดำเนินการไม่ว่าในขั้นใด จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทุกขั้นตอน..

วานนี้ (26 พ.ค.) นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ นายกสมาคมเพื่อนเกลอเทือกเขาหลวงนครศรีธรรมราช ในฐานะประธานเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภาคใต้ เปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวการหาสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ โดยมีบางจังหวัดในภาคใต้ อาทิ นครศรีธรรมราช สุราษฏร์ธานี ชุมพร เป็นหนึ่งในตัวเลือกเพื่อสำรวจความเหมาะสมในการกำหนดสถานที่ก่อสร้าง ว่า จากข้อมูลที่ได้รับทราบมาว่า ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเลือกสถานที่ ถ้าจะมีการสร้างมีความเป็นไปได้สูง ที่จะมีการเลือกพื้นที่ที่ติดทะเล เพราะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต้องการปริมาณน้ำที่สูงมาก การจะสร้างในพื้นที่แหล่งน้ำจืดคงจะมีปัญหา เพราะต้องสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และจะกระทบกับเกษตรกรมาก จึงคาดว่าจะมีการกำหนดจุดก่อสร้างริมทะเล 

ประธานเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภาคใต้กล่าวอีกว่า การสร้างโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์จะต้องได้รับการฉันทานุมัติจากประชาชน และต้องผ่านการทำประชาพิจารณ์ที่ชัดเจน และควรจะผ่านขั้นตอนกระบวนการกลั่นกรองที่ละเอียดรอบคอบ พื้นที่ที่จะก่อสร้างจะต้องไม่เป็นพื้นที่ที่อยู่ในแนวที่อาจจะเกิดแผ่นดินไหว ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาเป็นอันดับต้นๆ เพราะหากเกิดการเคลื่อนของแผ่นดินหรือเปลือกโลก อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้มาก และต้องพิจารณาในประเด็นต่างๆเพิ่มเติม เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยง เช่น ไม่อยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดสึนามิ เป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมไม่ถึง ไม่อยู่ใกล้ชุมชนเกินไป และต้องไม่อยู่ในพื้นที่สำคัญเช่น เขตป่าสงวนแห่งชาติ แหล่งโบราณสถาน อุทยานแห่งชาติ หรือในทางวิศวกรรมก็ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมในการเลือกสถานที่ที่ไม่มีการยุบตัว เรื่องนี้จะต้องมีความละเอียดรอบคอบจริงๆ 

ด้านนายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ขณะนี้การเลือกสถานที่ก่อสร้างยังไม่มีความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพียงแต่มีการกำหนดพื้นที่คร่าวๆไว้เท่านั้นว่า พื้นที่จังหวัดใดบ้างที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ สำหรับการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ที่ จ.นครศรีธรรมราช ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับขั้นตอนการสรรหาสถานที่ดังกล่าว เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับระบบพลังงานของประเทศ และเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม หากมีการดำเนินการไม่ว่าในขั้นใด จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในทุกขั้นตอนและทุกกระบวนการ

ผวจ.ชี้เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับระบบพลังงานของประเทศ และเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม หากมีการดำเนินการไม่ว่าในขั้นใด จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทุกขั้นตอน.. 27 พ.ค. 2552 03:34 27 พ.ค. 2552 03:39 ไทยรัฐ