วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แต่งคาวบอย-คาวเกิร์ล ทุกวันศุกร์ หนุนเที่ยวสระแก้ว

นอภ.วังสมบูรณ์ สระแก้ว ไอเดียเก๋ ประสานกับหัวหน้าส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อ.วังสมบูรณ์ ให้หน.ส่วนราชการ-พนง.ในสังกัดแต่งกายในชุดคาวบอย-คาวเกิร์ล มาปฏิบัติงานในทุกวันศุกร์ หนุนท่องเที่ยว


ตามที่จังหวัดสระแก้วมีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเผยแพร่ประเพณี วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด ในปี 2553 ตามโครงการ "ส่งเสริมการท่องเที่ยวสระแก้วคุ้ม ค่า 555"ให้ประชาชนทั่วไปและผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด และเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้วให้มากขึ้น  ก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชน ตลอดจนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของ จ.สระแก้ว

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.  นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย นายอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า โครงการ  "ส่งเสริมการท่องเที่ยวสระแก้วคุ้มค่า 555" คือ  สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 5 ที่ - ชมของดี 5 อย่าง และ เที่ยวแหล่งธรรมชาติ 5 สถาน  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวสระแก้วคุ้มค่า 555 และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรู้จัก อ.วังสมบูรณ์มากขึ้น  เป็นการเชิญชวนเที่ยวชมของดีอ.วังสมบูรณ์ คือสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น แหล่งผลิตนมโคใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ ตนได้มีหนังสือแจ้งประสานกับหัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ.วังสมบูรณ์ ให้หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานในสังกัดแต่งกายในชุดคาวบอย-คาวเกิร์ล มาปฏิบัติงานในทุกวันศุกร์ด้วยเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศเชิญชวนไปท่องเที่ยว ที่สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น ที่ ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ พร้อมนี้ตนได้แจ้งให้นายศานิตย์ นาคสุขศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ทราบแล้ว

นอภ.วังสมบูรณ์ สระแก้ว ไอเดียเก๋ ประสานกับหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อ.วังสมบูรณ์ ให้หน.ส่วนราชการ-พนง.ในสังกัดแต่งกายในชุดคาวบอย-คาวเกิร์ล มาปฏิบัติงานในทุกวันศุกร์ หนุนท่องเที่ยว 20 ก.พ. 2553 08:56 ไทยรัฐ