วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ภูเก็ตเร่งแก้น้ำเสีย อนุรักษ์หญ้าทะเล ให้พะยูน

ทำโครงการโยนก้อนชีวิภาพกว่า 30,000 ลูก เพื่อใช้บำบัดน้ำเสียในแหล่งน้ำสาธารณะ ด้านแม่ทัพภาคที่ 4 วอนประชาชนอย่านิ่งเฉย...

เมื่อ เวลา 09.30 น.วันmuj 19 ธ.ค.  ที่ชายหาดหน้าโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พล.ท.พิเชษฐ์ วิสัยจร แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการโยน EM Ball ที่กองทัพภาคที่ 4 ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต มูลมูลนิธิมรรคาวาณิช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อสานต่อโครงการอนุรักษ์หญ้าทะเลและพะยูนใน จ.ภูเก็ต เพื่อใช้บำบัดน้ำเสียในแหล่งน้ำสาธารณะทั่วทั้งจังหวัด

สำหรับกิจกรรมนี้ นายสมิทธิ์ ปาลวัฒน์วิไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางสาวปารียา จุลพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจสาธารณะ โรงพยาบาลกรุงบำเทพภูเก็ต และ นางสาวนนทลี มรรคาวาณิช ประธานมูลนิธิมรรคาวาณิช ตลอดจนชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก  ร่วมกันจัดกิจกรรมปั้น EM Ball ขึ้นจำนวน 30,000 ลูก เพื่อนำไปใช้ในการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลบ้านป่าคลอก ต.ป่าคลอก อ.ถลาง และบำบัดน้ำเสียบริเวณคลองปากบาง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่สนับสนุนวัตถุดิบในการผลิต EM Ball จำนวน 11 ราย

พล.ท.พิเชษฐ์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ชาวภูเก็ตเริ่มตื่นตัว และให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน รวมถึงนับว่าโชคดีที่หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงผู้บริหารจากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญและสนับสนุนโครงการนี้ เพราะ จ.ภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก  แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเข้ามาสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามเป็นจำนวนมาก ทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวเติบโตอย่างรวดเร็ว  ผลที่ตามมาคือ ภูเก็ตจะเข้าสู่ภาวะเสื่อมโทรม  หากชาวภูเก็ตและผู้ที่ทำธุรกิจเพิกเฉย คิดว่าไม่ใช่หน้าที่ และอีกไม่นานความสวยงามก็จะหมดไป

แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวต่อว่า  ปัญหาดังกล่าว จะส่งผลกระทบอีกมากมาย ทั้งคุณภาพชีวิตของชาวภูเก็ตเองและสิ่งแวดล้อมถูกทำลาย การ จัดโยน EM Ball หรือ"ก้อนปุ๋ยชีวภาพ" นับเป็นเรื่องดีที่มีโครงการที่ดีๆ เช่นนี้ โดยแสดงให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจกันดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้เกิดความยั่งยืน ตลอดจนช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าต่อไปอย่างเข้มแข็ง  เริ่มจากเรื่องใกล้ตัว จากที่บ้านของตัวเอง เพราะการใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพทดแทนการใช้สารเคมี เป็นเรื่องที่ควรหันมาใส่ใจให้มาก เนื่องจากสารเคมีเพียงเล็กน้อยจากบ้านเรือน โรงแรมสถานประกอบการต่างๆ จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ให้เราต้องแก้กันไปอย่างไม่รู้จบ

ด้าน นางสาวปารียา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมโยน EM Ball หรือ ก่อนชีวภาพ เป็นการสานต่อโครงการอนุรักษ์หญ้าทะเลและพะยูนใน จ.ภูเก็ต เพื่อเป็นบำบัดน้ำเสียในแหล่งน้ำสาธารณะทั่วทั้งจังหวัด ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากอาสาสมัครชาวภูเก็ต-ผู้มีจิตสาธารณะให้ ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ร่วมกันปั้น EM Ball ตลอดเดือน พ.ย. สามารถรวบรวมได้กว่า 30,000 ลูก เพื่อใช้ในกิจกรรมนำร่อง โยน EM Ball ในพื้นที่เป้าหมายทั้ง 2 แห่ง ก่อนที่จะมีการสานต่ออย่างเป็นรูปธรรมในปี 2553 ภายใต้ โครงการ Green Phuket 2010 จุลินทรีย์ 10 ล้านลิตรลดมลพิษให้สิ่งแวดล้อม

ผู้จัดการฝ่ายกิจสาธารณะ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต กล่าวต่อว่า โครงการดังกล่าวนี้ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากนายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  แกนนำในการรณรงค์ให้ชาวภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนหันมาใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดการใช้สารเคมีที่ทำลายสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปัญหามลภาวะในจังหวัดและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย สำหรับการโยน EM Ball หรือ ก้อนชีวภาพตามแนวหญ้าทะเลบ้านป่าคลอก ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ตนั้น เพื่อช่วยฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลให้เจริญงอกงามและเป็นแหล่งอาหารของพะยูน-เต่า ทะเล รวมทั้งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำอีกหลายชนิด

นางสาวปารียา กล่าวด้วยว่า ในการดำเนินงานได้ประสานงานกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทาง ทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลนร่วมกันสำรวจและวิจัยปริมาณหญ้าทะเลที่มีอยู่เดิม พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างหญ้าทะเลหลังได้รับปุ๋ยจาก EM Ball เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อใช้เป็นข้อมูลทางวิชาการต่อไป ส่วนของการโยน EM Ball ตามแนวคลองปากบาง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เพื่อเป็นการบำบัดน้ำเสียที่มีการปล่อยมาจากบ้านเรือนและสถานประกอบการ โดยเทศบาลเมืองป่าตองจะจัดส่งเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อวัดคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป

ทำโครงการโยนก้อนชีวิภาพกว่า 30,000 ลูก เพื่อใช้บำบัดน้ำเสียในแหล่งน้ำสาธารณะ ด้านแม่ทัพภาคที่ 4 วอนประชาชนอย่านิ่งเฉย... 19 ธ.ค. 2552 15:04 ไทยรัฐ