วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฟังเทศน์มหาชาติหัวใจงานยี่เป็ง

ปธ.สภาวัฒนธรรมพะเยา ระบุ หัวใจของการจัดงานยี่เป็งล้านนา คือการฟังเทศน์มหาชาติและการสืบสานประเพณีพระพุทธศาสนา พร้อมจัดประกวดภาพถ่ายงานยี่เป็งลอยโคมกว๊านพะเยา ...

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. นายวิมล ปิงเมืองเหล็ก ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า วันลอยกระทง หรือ "วันยี่เป็ง" ของล้านนา ทางคณะสงฆ์จังหวัดพะเยาโดยพระราชวิริยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา และสภาวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ได้กำหนดจัดประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของล้านนา คือ การเทศน์มหาชาติ จำนวน 13 กัณฑ์ และอานิสงส์การเทศน์อีก 3 กัณฑ์ ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของงานยี่เป็ง โดยมีพระนักเทศน์ชื่อดังของจังหวัดพะเยาหลายรูปเข้าร่วม ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ตั้งแต่เวลา 10.00 น ถึงเช้าวันที่ 3 พ.ย.

นายวิมล กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมตามประเพณีโบราณล้านนามากมาย ทั้งการจัดขบวนแห่กัณฑ์เทศน์ 13 กัณฑ์ ตามชุมชนต่าง ๆ การปล่อยโคมลอย การประกวดโคมแขวน การแสดงทางวัฒนธรรมพื้นบ้านตลอดทั้งคืน และการจัดซุ้มประตูป่าเพื่อร่วมรักษาวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม ซึ่งถ้าหากไม่คงไว้กลัวว่าจะจางหายไปในอนาคต อย่างไรก็ตาม นอกจากการเตรียมจัดงานยี่เป็งในทางพระพุทธศาสนาแล้ว วันที่ 30 ต.ค. ทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ร่วมกับกรมศิลปากร ได้กำหนดจัดแสดงโขน เพื่อร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งถือว่าหาชมได้ยากมาร่วมจัดแสดง ในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน กำเนิดอวตาร ณ เวทีกลางกว๊านพะเยา เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ขณะที่ จังหวัดพะเยา ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดพะเยา กำหนดจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายประเพณียี่เป็งลอยโคม ณ กว๊านพะเยา ประจำปี 2552 เพื่อร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านการถ่ายภาพตลอดจนด้านการท่องเที่ยว โดยหมดเขตส่งผลงาน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม

โดยนายบุญทรง จิโนเป็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นหนึ่งในการจัดงาน สีสัน เส้นสาย ลายสือไทย ที่ทางหน่วยงานได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดงานของจังหวัด ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมไม่ใช่เพียงแค่ได้ใช้ทักษะ หรือ ความสามารถด้านการถ่ายรูป หรือ แม้แต่การร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดที่ได้มุ่งหวังไว้ คือ การเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่จะศึกษาค้นคว้าข้อมูลผ่านการอ่าน และติดตามเพิ่มเติมจากสื่อต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดในอนาคตต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด

สำหรับหลักเกณฑ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าร่วมในครั้งนี้ ได้แก่ จะต้องเป็นภาพกิจกรรมภายในงาน ประเพณียี่เป็งลอยโคมที่กว๊านพะเยาสีสันแห่งสายน้ำ เปิดตำนานเมืองพะเยา ปี 2552 และเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล ส่งได้คนละไม่เกิน 3 ภาพ โดยอัดเป็นภาพขนาด 8 x 10 นิ้ว เป็นภาพสี ซึ่งผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่ง คำบรรยาย ชื่อภาพ และสถานที่ถ่ายภาพ พร้อมเขียนชื่อ-ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ประกวดให้ชัดเจน แนบมาพร้อมภาพที่ส่งประกวด โดยจะมีการตัดสินและมอบรางวัลในวันที่ 1 พ.ย. รางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินสดจำนวน 3,000 บาท 2,000 บาทและ 1,000 บาท ตามลำดับ พร้อมเกียรติบัตร

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา กล่าวอีกว่า นอกจากการประกวดภาพถ่ายแล้วทาง กศน.พะเยา ยังได้จัดนิทรรศการลานกิจกรรมเด็กและเยาวชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ควบคู่ไปด้วย ในหลายกิจกรรม เช่น นิทรรศการงานยี่เป็ง สาธิตการตอกตุง ตอกกระดาษ สาธิตการทำครกหิน ตลอดจนการร่วมประดิษฐ์กระทงแบบล้านนาเพื่อร่วมนำลอยพร้อมกันฟรี ณ บริเวณอุทยานการเรียนรู้จังหวัดพะเยา

ปธ.สภาวัฒนธรรมพะเยา ระบุ หัวใจของการจัดงานยี่เป็งล้านนา คือการฟังเทศน์มหาชาติและการสืบสานประเพณีพระพุทธศาสนา พร้อมจัดประกวดภาพถ่ายงานยี่เป็งลอยโคมกว๊านพะเยา ... 30 ต.ค. 2552 03:01 ไทยรัฐ