วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กสม.เปิดช่องทางรับหลักฐานม็อบปะทะเจ้าหน้าที่

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกาศเปิดรับหลักฐานเหตุการณ์ม็อบปะทะเจ้าหน้าที่ ที่สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น...

จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่กลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่น ดินแดง จนเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ออกประกาศขอความร่วมมือ ประชาชน เจ้าหน้าที่ หรือกลุ่มผู้ชุมนุมที่มีข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ให้ส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามที่มีผู้ร้องเรียนเข้ามา โดยเนื้อหาการประกาศมีดังนี้คือ

เรียน พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่าน

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง ข้อมูล พยานหลักฐาน พยานวัตถุ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมโดยมีเนื้อหาดังนี้

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เรื่อง ข้อมูล พยานหลักฐาน พยานวัตถุ ฯลฯ ที่เกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุม

จากสถานการณ์การชุมนุมของประชาชน และกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่ออกมาขับเคลื่อนทางการเมืองในประเทศไทย ที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ มาจนถึงปัจจุบัน และได้มีประชาชนยื่นเรื่องร้องเรียนจากกรณีความรุนแรงที่เกิดขึ้นจำนวนหลายรายมาที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งกรณีร้องเรียนดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพการชุมนุม ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ เมืองในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นไปอย่างครบถ้วนและได้รับข้อมูลรอบด้าน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงขอประกาศเชิญชวนผู้ชุมนุม เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชนซึ่งมีข้อมูลต่างๆ เช่น พยานเอกสาร พยานวัตถุฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน (ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว หรือวัตถุพยานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง) ทั้งนี้รวมทั้งรายชื่อพร้อมข้อเท็จจริงและหลักฐานของผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ชุมนุม โปรดมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อไป      

ทั้งนี้ สามารถส่งข้อมูลต่างๆ พยานเอกสาร พยานวัตถุ ฯลฯ ตามช่องทางต่อไปนี้

๑. มอบด้วยตนเอง ณ สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๖ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ
๒. จัดส่งทางไปรษณีย์ไปยัง สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๖ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
๓. ทางอีเมล์ help@nhrc.or.th                      

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกาศเปิดรับหลักฐานเหตุการณ์ม็อบปะทะเจ้าหน้าที่ ที่สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น... 28 ธ.ค. 2556 14:28 ไทยรัฐ