วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

2009โลกหมุนรอบ ผบ.ตร.ประชาชนได้อะไร

โดย

ตำรวจหรือ "ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์" เป็นคำยกย่องของรัฐและประชาชนที่คาดหวังต่ออาชีพการเป็นตำรวจ เป็นที่ทราบกันดีว่าอาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่เป็นทางการ เป็นข้าราชการ ที่มีหน้าที่รักษากฎหมาย ดูแลความสงบสุขและความปลอดภัยแก่ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ตำรวจไว้ว่า “... การจับผู้ร้ายนั้นไม่ถือเป็นความชอบ แต่เป็นการทำตามหน้าที่ให้ครบถ้วนเท่านั้น...แต่จะเป็นความชอบก็ต่อเมื่อได้ คุ้มครองป้องกันเหตุร้ายให้ชีวิตและทรัพย์สินของข้าแผ่นดินในท้องที่นั้นให้ อยู่เย็นเป็นสุข...”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ก็ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ตำรวจ ในพิธีสวนสนามเนื่องในโอกาสสถาปนาโรงเรียนนายร้อยตำรวจครบ 100 ปี ณ ลานฝึกศรียานนท์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2545 ความว่า"ตำรวจมีหน้าที่ที่สำคัญและกว้างขวางมาก คือต้องทำหน้าที่ทั้งด้านการปกครอง คอยสอดส่องดูแลทุกข์สุขตลอดจนสวัสดิภาพของประชาชน ทั้งด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและจับกุมผู้กระทำผิด รวมทั้งการปกป้องแผ่นดินไทยเมื่อมีภัยคุกคามอีกด้วย นับว่ามีภาระหนัก มีความรับผิดชอบสูง เพราะต้องเผชิญกับปัญหานานา และต้องเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตอยู่ตลอดเวลา

ดังนั้นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจให้สำเร็จครบถ้วนจะต้องเป็น บุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเข้มแข็ง อดทน และมีความเสียสละอย่างแท้จริง จึงขอให้ตำรวจทุกคนภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญและมีเกียรตินี้

ตำรวจมีหน้าที่รักษาความสงบสุขและความถูกต้องเป็นธรรมในบ้านเมือง การปฏิบัติหน้าที่บางทีก็ต้องใช้เมตตาอารีและเสียสละอย่างสูงในการช่วยเหลือ เกื้อกูลประชาชนโดยเสมอหน้า แต่บางทีก็ต้องใช้ความเข้มงวดเด็ดขาดในการควบคุม ทำลายทุจริตชน และการรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย ไม่ว่าจะทำหน้าที่โดยความเมตตา เกื้อกูลหรือเข้มงวดกวดขันก็ตาม ตำรวจต้องระมัดระวังตั้งใจปฏิบัติให้ได้ผลตรงตามเป้าหมาย คือให้เป็นการรักษาความสงบสุข เป็นการผดุงความถูกต้องเป็นธรรมอยู่เสมอ อย่าให้ถูกมองว่าเป็นการใช้อำนาจหน้าที่หาประโยชน์เบียดเบียนประชาชน หรือล้มล้างทำลายความเป็นธรรมเสียเองเป็นอันขาด มิฉะนั้นจะไม่สามารถรักษาภาพลักษณ์ คุณค่าและเกียรติศักดิ์ของตำรวจไว้ได้"

พระบรมราโชวาทในครั้งนั้นแสดงถึงหน้าที่สำคัญของตำรวจ แม้งานจะหนักแต่ก็เป็นภาระอันมีเกียรติ เป็นความภาคภูมิใจแก่ตนเองและวงศ์ตระกูล และการที่วันที่ 13 ตุลาคมเป็น "วันตำรวจไทย" ก็เนื่องเพราะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้รวมกรมตำรวจภูธรและกรมพลตระเวน (กรมตำรวจนครบาล) เป็นกรมเดียวกัน เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม กรมตำรวจจึงได้ยึดถือเอาวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันตำรวจ และได้มีการประกอบพิธีในวันตำรวจอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2492 ซึ่งในขณะนั้น พล.ต.อ.หลวงชาติ ตระการโกศล เป็นอธิบดีกรมตำรวจและ จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี

ต่อมาในปี พ.ศ. 2494 พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ อธิบดี กรมตำรวจในขณะนั้น ได้จัดให้มีพิธีเดินสวนสนาม และปฏิบัติต่อเนื่องมาจนถึงปี พ.ศ.2500 หลังจากนั้นได้ระงับการจัดพิธีเดินสวนสนาม ประกอบแต่พิธีทางศาสนาและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพียงอย่างเดียว

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2550 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงได้จัดให้มีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของเหล่าข้าราชการตำรวจ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ขึ้น ณ ราชมังคลากีฬาสถาน โดยมี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีวันนี้ตำรวจไทยทั้งประเทศมีอยู่กว่า 2 แสนนาย ขึ้นอยู่กับโครงสร้างใหม่ซึ่งจะมีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2552 โครงสร้างใหม่ดังกล่าว นัยว่าเป็นการปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพให้ทันกับยุคสมัย แต่อีกด้านหนึ่งจะมีผลต่อตำแหน่งในหน่วยงานต่างๆ ดังนั้นช่วงฤดูแต่งตั้งโยกย้ายที่มีการวิ่งเต้นกันอยู่แล้ว เสียงจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงพูดกันมากว่า ปีนี้กระแสแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมา เพราะนอกจากการวิ่งจากข้างล่างสู่ข้างบนแล้ว ยังมีการฝากจากนักการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน และผู้มีอิทธิพลนอกสภา

น่าเห็นใจ "ตำรวจไทย"ยามนี้จริงๆ แต่ก่อนก็ถูกฝ่ายการเมืองล้วงลูก ตั้งแต่สมัยที่ยังขึ้นอยู่กับต้นสังกัดเดิมกระทรวงมหาดไทย มาวันนี้แม้จะถูกยกชั้นให้เป็น สำนักงานตำรวจแห่งชาติขึ้นตรงกับ นายกรัฐมนตรี มีทั้งคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ ( ก.ต.ช. )และคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.)ที่นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี นั่งหัวโต๊ะคอยกำกับดูแลกันอีกชั้นนึง ก็ยังไม่วายถูกล้วงลูกจากนักการเมืองอยู่ดี.

ตำรวจหรือ "ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์" เป็นคำยกย่องของรัฐและประชาชนที่คาดหวังต่ออาชีพการเป็นตำรวจ เป็นที่ทราบกันดีว่าอาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่เป็นทางกเป็นข้าราชการ ที่มีหน้าที่รักษากฎหมาย ดูแลความสงบสุขและความปลอดภัยแก่ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง 12 ต.ค. 2552 19:12 ไทยรัฐ