วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แพทย์ไทยเจ๋ง วิจัยใช้ข้าวเจ้า ผลิตไหมเย็บแผล

โดย

รศ.นพ.สิทธิพร บุณยนิตย์ อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์และหน่วยวิจัยชีววัสดุและเครื่องมือแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าโครงการ วิจัยวัสดุเย็บแผลชนิดย่อยสลายได้ผลิตจากแป้งข้าวเจ้า เปิดเผย "ผู้สื่อข่าวไทยรัฐออนไลน์" วันนี้ (5 พ.ค.) ว่า จากผลการทดลองต่อเนื่องขณะนี้ ทีมวิจัยสามารถคิดค้นไหมเย็บแผลจากข้าวเจ้าขึ้น แต่อยู่ในระหว่างขั้นเริ่มต้น โดยเป็นการวิจัยขั้น แรกที่ยังไม่สมบูรณ์ คาดว่า จะต้องใช้เวลาพัฒนาต่อเนื่องและทดลองอีกประมาณ 3 -5 ปี จะสามารถใช้งานจริงได้

หัวหน้าโครงการวิจัยฯ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ ไหมเย็บแผลจากข้าวเจ้าถือว่า อยู่ในห้องแล็ป ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวเป็นผลงานที่ดำเนินมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ตามแนวคิด คือ พยายามสร้างสิ่งประดิษฐ์เองในประเทศไทย ใช้ทรัพยากรในประเทศ ด้วยเทคโนโลยีต้นทุนต่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งถ้าประสบผลสำเร็จจนถึงขั้นสามารถนำมาใช้งานจริงกับได้จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวเจ้าไทย และเกิดผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของไทยจากฝีมือนักวิจัยไทย ซึ่งจะช่วยลดการนำเข้าและส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของประเทศไทยในอนาคต

สำหรับรายละเอียดงานวิจัยไหมเย็บแผลจากข้าวเจ้า รศ.นพ.สิทธิพร กล่าวว่า เป็นวัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยเดี่ยว ที่ได้ปรับปรุงสมบัติเชิงกลของแผ่นฟิล์มโพลิเมอร์แป้งข้าวเจ้าให้ดีขึ้นด้วยการผสมสารตัวช่วย คือ เจลาติน คาร์บอกซีเมทธิลเซลลูโลส และผงคาร์บอนขนาดนาโนเมตร ซึ่งจากการทดสอบความแกร่งทางแรงดึงให้ผลชัดเจนว่าช่วยปรับปรุงสมรรถภาพความทน ทนน้ำและความแกร่งให้กับแผ่นฟิล์มโพลิเมอร์แป้งข้าวเจ้า นอกจากนั้น สีดำของผงนาโนคาร์บอนยังช่วยให้ศัลยแพทย์สังเกตแยกแยะออกได้ง่ายเมื่อต้องปะปนกับเลือดภายในเนื้อเยื่อระหว่างผ่าตัด

หัวหน้าโครงการวิจัยฯ กล่าวถึงขั้นตอนการประดิษฐ์ไหมเย็บแผลจากข้าวเจ้าว่า เป็นวิธีที่เรียบง่ายด้วยการผสมวัตถุดิบในน้ำร้อนแล้วอบแห้งในเตาไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์สุดท้ายจะถูกตรวจวิเคราะห์สมบัติเชิงเคมีฟิสิกส์ การจับถือ และชีววิทยา ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ข้าวเย็บแผลมีสมบัติที่เหมาะสมจะเป็นวัสดุเย็บแผล กล่าวคือ สามารถคงรูปเมื่ออยู่ในน้ำ มีค่าแรงดึงยืดขนาดสูง นอกจากนั้น ไหมเย็บแผลจากข้าวยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนื่องจากผลิตจากวัสดุที่ไม่เป็นพิษด้วยวิธีการที่ไม่สลับซับซ้อน จึงสามารถถูกย่อยสลายได้ง่ายด้วยวิธีการตามธรรมชาติและไม่มีผลข้างเคียงร้ายแรง

รศ.นพ.สิทธิพร กล่าวอีกว่า ขณะนี้ ได้จดสิทธิบัตรไหมเย็บแผลจากข้าวเจ้าแล้ว อย่างไรก็ตาม นับว่า เป็นความภาคภูมิใจเนื่องจากงานวิจัยดังกล่าว ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ระดับประเทศไทย ในการประกวดบทความทางการแพทย์ ในหัวข้อนวัตกรรมใหม่ของใหม่เย็บแผลแห่งโลกอนาคต ซึ่งจัดโดยบริษัทบี.บราวน์ (ประเทศไทย)จำกัด บริษัทผู้ผลิตไหมเย็บแผล โอกาสครบรอบ 100 ปี เมื่อปีที่ผ่านมา และได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยส่งหัวข้องานวิจัยชิ้นนี้ไปทั่วโลก

เป็นผลงานของหมอนักวิจัย ม.ช. และคณะ คาดอีก 3-5 ปี นำใช้งานจริงในห้องผ่าตัด คุณสมบัติไหม ย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ-แยกง่ายเมื่อถูกเลือด ล่าสุด จดสิทธิบัตรแล้ว ประกวดได้รับรางวัลจากบริษัทระดับโลก... 5 พ.ค. 2552 13:01 5 พ.ค. 2552 14:32 ไทยรัฐ


advertisement