วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สสจ.ตรัง เตือน จัดเหล้าใส่กระเช้า คุก 6 เดือน

สาธารณสุขจังหวัดตรัง เตือนผู้ประกอบการ หากมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปะปนในกระเช้าของขวัญปีใหม่ มีโทษจำคุก 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ...

 

วันที่ 20 ธ.ค. 56 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุข จ.ตรัง เปิดเผยว่า สสจ.ตรัง ขอความร่วมมือผู้ประกอบการบริษัท ห้างร้าน ให้จำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยวิธีการ หรือลักษณะของการกำหนดเงื่อนไขการขาย ในลักษณะที่เป็นการบังคับซื้อเครื่องดื่มชนิดนี้โดยทางตรงหรือทางอ้อม หากในกระเช้ามีเหล้าบางส่วน หรือเป็นเหล้าทั้งหมด ถือว่าผิดกฎหมาย จัดว่าเป็นการขายพ่วง ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้น การใส่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในกระเช้าของขวัญปีใหม่ รวมกับสินค้าอื่นจึงเข้าข่ายผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะใส่เพียงบางส่วนหรือใส่ทั้งหมดก็ตาม อีกทั้งเป็นการรณรงค์เปลี่ยนค่านิยมให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น โดยการมอบของขวัญที่สร้างสุขภาพดีแทนการมอบเหล้า

นพ.วิฑูรย์ เผยอีกว่า การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องขายให้ถูกเวลา ถูกสถานที่และห้ามขายให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือบุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ และไม่กระทำการโฆษณาหรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นการห้ามตามกฎหมาย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ และสำนักงานควบคุมป้องกันโรคระดับเขตใน 12 จังหวัด ออกตรวจกระเช้าของขวัญ ตามห้างสรรพสินค้า และร้านค้าต่าง ๆ หากพบว่ามีเหล้าอยู่ในกระเช้าของขวัญ จะดำเนินการทางกฎหมายทันที โดยมีโทษจำคุก 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ.

สาธารณสุขจังหวัดตรัง เตือนผู้ประกอบการ หากมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปะปนในกระเช้าของขวัญปีใหม่ มีโทษจำคุก 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ... 20 ธ.ค. 2556 10:30 20 ม.ค. 2557 01:31 ไทยรัฐ