วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เชียงใหม่ชงขยายโควตา-เวลารับซื้อข้าวโพดช่วยเกษตรกร

เชียงใหม่ยื่นหนังสือ ขอขยายโควตารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และเวลาออกไป เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ที่เก็บเกี่ยวได้เพียง 50% พร้อมทำตามข้อเรียกร้องของเกษตรกร อ.แม่แจ่ม ชงเรื่องรับซื้อไม่จำกัดจำนวน ขยายเวลาไปถึงสิ้นเดือนมี.ค.ปีหน้า...

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ได้ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการนโยบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ขอขยายโควตารับซื้อและเวลาออกไป เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งขณะนี้เก็บเกี่ยวไปเพียงร้อยละ 50 ตามนโยบายรัฐบาลในการแทรกแซงราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556/57 ซึ่งทาง จ.เชียงใหม่ ได้ดำเนินการรับสมัครผู้รวบรวม ผู้ค้า ไซโล และสหกรณ์รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามมาตรการ โดยมีผู้สมัคร จำนวน 52 ราย

ทั้งนี้ ได้ประกาศเปิดจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้ว จำนวน 34 จุด ใน 8 อำเภอ ดังนี้ อำเภอแม่แจ่ม 24 จุด ฝาง 4 จุด ดอยสะเก็ด จอมทอง ดอยหล่อ แม่อาย สันป่าตอง และเชียงดาว อำเภอละ 1 จุด ขณะนี้ ได้ดำเนินการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาเป็นลำดับ ซึ่งได้รับการจัดสรรโควตา จำนวน 28,324.66 ตัน เมื่อปริมาณการรับซื้อใกล้ถึงจุดโควตาที่ได้รับ จึงได้ประกาศหยุดรับเอกสาร เพื่อขอเงินชดเชย ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค.ที่ผ่านมา มียอดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกร 5,018 ราย ปริมาณ 138,586.835 ตัน คิดเป็นร้อยละ 483.28 ของโควตาที่รับจัดสรร

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. ที่ผ่านมาได้มีตัวแทนกลุ่มเครือข่ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในอำเภอแม่แจ่ม ประมาณ 20 คน ได้ยื่นข้อเรียกร้อง และเสนอแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยขอให้รับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร อำเภอแม่แจ่ม โดยไม่จำกัดจำนวน และขยายเวลาการรับซื้อ จากเดิมจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธ.ค.2556 เป็นสิ้นสุด 31 มี.ค. 2557 เพื่อให้เกษตรกรได้สิทธิตามมาตรการ และผู้รวบรวม ผู้ค้า และไซโล ให้สามารถรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรได้ทั้งหมด

นอกจากนี้ ยังขอให้ดูแลเรื่องราคาการรับซื้อ เพื่อให้สามารถซื้อผลผลิตจากเกษตรกรได้ในราคา 7 บาท ที่ความชื้น 30% ราคา 9 บาท ที่ความชื้น 14.5 % ซึ่งได้ส่งเรื่องร้องเรียนให้คณะกรรมการนโยบาย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พิจารณา โดยขอให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค. 2556 เป็นต้นมา และได้มอบหมายให้คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร อันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด ออกไปตรวจสอบพื้นที่ เพื่อทราบวิธีการซื้อขาย และเชิญผู้ประกอบการมาชี้แจงทำความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเร่งรัดการตรวจสอบเอกสารการขอรับเงินชดเชยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

สำหรับในปี 2556/57 จ.เชียงใหม่ มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 241,159.50 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 67,831.5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 39 ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 167,364.53 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 50,251.53 ตัน คิดเป็นร้อยละ 42.98.

เชียงใหม่ยื่นหนังสือ ขอขยายโควตารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และเวลาออกไป เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ที่เก็บเกี่ยวได้เพียง 50 % พร้อมทำตามข้อเรียกร้องของเกษตรกร อ.แม่แจ่ม ชงเรื่องรับซื้อไม่จำกัดจำนวน ขยายเวลาไปถึงสิ้นเดือนมี.ค.ปีหน้า... 13 ธ.ค. 2556 14:45 ไทยรัฐ