วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กำนัน-ผญบ.เชียงใหม่ เสนอทางออกให้ รบ.3 ข้อ

สมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เชียงใหม่ เสนอทางออกให้รัฐบาล 3 ข้อ ผ่านผู้ว่าฯ ส่งไปยังนายกฯ ให้ทุกฝ่ายหัวหน้ามาพุดคุย วอนอย่าสร้างกระแสความเกลียดชัง ยั่วยุ พร้อมสนับสนุนรัฐที่มาจากการเลือกตั้ง...

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ที่จ.เชียงใหม่ นายกมลศิษฐ์ โรจน์ธนวิภัช นายกสมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำกำนันผู้ใหญ่บ้านจาก 25 อำเภอ กว่า 300 คน เข้ายื่นหนังสือผ่าน นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ไปถึง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีใจความว่า กราบเรียน นายกรัฐมนตรีตามสถานการณ์บ้านเมืองที่ยุ่งเหยิงอยู่ในขณะนี้ ด้วยมีกลุ่มมวลชนมากมายหลายกลุ่มออกมาเคลื่อนไหว ทั้งที่เคลื่อนไหวตามสิทธิ์แห่งรัฐธรรมนูญ และบางกลุ่มที่เคลื่อนไหวเกินกว่าสิทธิ์ที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ ทำให้สถานการณ์บ้านเมืองเกิดความวุ่นวาย นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นหากการดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขมีโอกาส ที่ประเทศชาติจะเสียหาย สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ ขอเรียกร้องมาดังนี้ 1. สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ จังหวัดเชียงใหม่ ยืนหยัดที่จะสนับสนุนทุกรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ ปัจจุบันนี้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งคือรัฐบาลภายใต้การนำของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี การใดที่จะได้มาซึ่งการบริหารประเทศนอกเหนือวิถีทางแห่งระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สมาคมฯ ขอคัดค้านและไม่เห็นชอบด้วยประการทั้งปวง

2. สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ จังหวัดเชียงใหม่ เห็นด้วยกับการหาทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้ ด้วยการหันหน้าเข้ามาพูดจาหารือร่วมกันทุกฝ่าย เห็นด้วยกับการที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดง ความเห็น เพื่อหาทางออกประเทศตามที่หลายฝ่ายมีข้อเสนอออกมาแล้วอย่างต่อเนื่อง อาทิ การเปิดให้มีการทำประชามติเพื่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือการเปิดอภิปรายเป็นการทั่วไปโดยมีลงมติ และให้เปิดช่องทางให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความเห็น 3. ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายอย่าสร้างกระแสการเกลียดชัง ก่อการยั่วยุ เพื่อนำไปสู่ความรุนแรง เพื่อหวังการเปลี่ยนแปลงตามที่กลุ่มตนต้องการ และขอให้อย่าใช้ความรุนแรงกับประชาชนทุกกลุ่มที่ออกมาเรียกร้องอย่างถูกต้อง ชอบธรรมตามกรอบที่กฎหมายกำหนดให้พึงปฏิบัติได้ โดยทาง ผวจ.เชียงใหม่ ได้มารับหนังสือและจะส่งไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี ก่อนที่กำนันผู้ใหญ่บ้านจะแยกย้ายสลายตัวไปในที่สุด.

สมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เชียงใหม่ เสนอทางออกให้รัฐบาล 3 ข้อ ผ่านผู้ว่าฯ ส่งไปยังนายกฯ ให้ทุกฝ่ายหัวหน้ามาพุดคุย วอนอย่าสร้างกระแสความเกลียดชัง ยั่วยุ พร้อมสนับสนุนรัฐที่มาจากการเลือกตั้ง... 1 ธ.ค. 2556 10:09 ไทยรัฐ