บริการข่าวไทยรัฐ

'หนองคาย' จับมือเอกชนจีน ปลูก 'ถั่วดาวอินคา' ส่งโรงงานจีน

บริษัทเอกชนจีน ส่งเสริมการปลูกถั่วดาวอินคา ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมรับซื้อผลผลิตทั้งหมดส่งโรงงานในจีน...

 

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 24 พ.ย. นางเตายู่ตัน ประธานบริษัท ไทยจีนกรีนเอนเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายบริษัทไทยจีนกรีนเอนเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ โรงแรมภูพาราไดซ์ เลขที่ 165 หมู่ 8 ต.หนองกอมเกาะ ถนนมิตรภาพไทย-ลาว อ.เมือง จ.หนองคาย

โดยนางเตายู่ตัน กล่าวว่า ทางบริษัทฯ ได้เข้ามาส่งเสริมการปลูกถั่วดาวอินคา ในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลากว่า 2 ปีแล้ว การที่เลือกเปิดสาขาแห่งแรกที่จังหวัดหนองคายครั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่าจังหวัดหนองคายมีความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นที่ตั้ง ภูมิศาสตร์ เส้นทางการขนส่งทั้งทางรถยนต์และทางรถไฟ และยังสามารถเชื่อมโยงไปสู่กลุ่มประเทศอินโดจีนได้ด้วย

สำหรับถั่วดาวอินคาเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ ซึ่งยังไม่มีการปลูกแพร่หลายนัก เป็นพืชที่มีประโยชน์ มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีโอเมก้า 3, 6, 9 วิตามิน A และวิตามิน E สามารถนำไปทำผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่าง เช่น ยารักษาโรค เครื่องสำอาง เครื่องดื่ม โดยบริษัทจะรับซื้อผลผลิตจากประเทศไทยทั้งหมดเพื่อส่งไปยังโรงงานที่เมืองสิบสองปันนา มณฑลยูนาน ประเทศจีน โดยบริษัทจะทำสัญญากับเกษตรกรผู้ปลูก โดยมีการกำหนดพื้นที่ ราคา ระยะเวลา และคุณภาพของสินค้า โดยจะมีการประกันราคาในการรับซื้อกับเกษตรกร