วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้ว่าอุดรฯ ประธาน ทอดผ้าป่าช่วยหมาจรจัด

ผู้ว่าอุดรฯ เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี หาทุนทรัพย์สมทบทุนค่าใช้จ่ายในสถานสงเคราะห์สุนัขจรจัด ป่วยและพิการในการดูแลรักษา เผยเตรียมก่อสร้างอาคารโรงเรือนเพิ่มเติม รองรับจำนวนสุนัขที่เพิ่มมากขึ้น

ที่สถานสงเคราะห์สุนัข(สู่วัด) บ้านหนองแหลม ต.หนองขอนกว้าง อ.เมืองอุดรธานี วันที่ 6 ต.ค. นายอำนาจ ผการัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนค่าใช้จ่ายในสถานสงเคราะสุนัข(สู่วัด) ที่พระสมฤกษ์ สุทธจิตโต  ตั้งขึ้นเพื่อสงเคราะห์สุนัขจรจัด ป่วยและพิการในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและใกล้เคียง โดยมีนายจีระศักดิ์ คำรณฤทธิศร นายอำเภอเมืองอุดรธานี นายเกียรติศักดิ์ อุ่ยรุ่งโรจน์ ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี นายเรวัต ปานมงคล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุดรธานี นายสมศักดิ์ ถนัดช่าง อดีตประธานชมรมผู้เลี้ยงสุนัขจังหวัดอุดรธานี ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าในครั้งนี้ ได้ยอดบริจาคทั้งสิ้น 330,000 บาท

พระสมฤกษ์ สุทธจิตโต  ผู้ดูแลสถานสงเคราะห์สุนัขแห่งนี้ เปิดเผยว่า ในอดีตใช้วิธีฝากสุนัขที่ได้รับการรักษาแล้วกับญาติโยมตามจุดต่างๆ ต่อมาจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงลำบากในการดูแลและรักษาสุขภาพ และยังสร้างความเดือดร้อนให้แก่เพื่อนบ้านข้างเคียง  จึงมีการสร้างสถานสงเคราะห์ขึ้น ในพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ได้เมตตาอนุเคราะห์ในส่วนของค่าดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงเรือน พร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 หลัง และได้รับการสนับสนุนข้าวสารจากบริษัท โรงสีศรีไทยใหม่ จำกัด ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันด้วยดีเสมอมา และบริษัทเอ็ม ที 9999 จำกัด ให้การสนับสนุนอาหารแก่ทางสถานสงเคราะห์

ปัจจุบันสถานสงเคราะห์มีจำนวนสุนัขเพิ่มขึ้น ทำให้มีค่าใช้จ่ายต่างๆที่จำเป็นก็ตามมา เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าอาหาร ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ ค่าเวชภัณฑ์ต่างๆที่จำเป็น และยังมีความจำเป็นที่จะต้องมีการก่อสร้างอาคารโรงเรือนเพิ่มเติม เพื่อรองรับจำนวนสุนัขที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ดังนั้นสถานสงเคราะห์สุนัข(สู่วัด) จึงเชิญผู้มีจิตเมตตาต่อสัตว์ร่วมเป็นเจ้าภาพทอด ผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนค่าใช้จ่ายในสถานสงเคราะห์สุนัข(สู่วัด) ทอดถวาย ในครั้งนี้ ผู้มีจิตเมตตาสามารถบริจาคเพิ่มเติมได้ที่บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี ชื่อบัญชีพระสมฤกษ์ สุทธจิตโตเลขที่ บัญชี 401 095 2180

ผู้ว่าอุดรฯ เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี หาทุนทรัพย์สมทบทุนค่าใช้จ่ายในสถานสงเคราะห์สุนัขจรจัด ป่วยและพิการในการดูแลรักษา เผยเตรียมก่อสร้างอาคารโรงเรือนเพิ่มเติม รองรับจำนวนสุนัขที่เพิ่มมากขึ้น 6 ต.ค. 2552 22:20 ไทยรัฐ