วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เลือกตั้งใหม่ ส.อบจ.เขต 2 นครพนม หลังกกต.แจกใบแดง


ศาลอุทธรณ์ ภาค 4 สั่งเพิกถอน ส.อบจ.เขต 2 นครพนม กรณีแจกใบแดง กกต.กำหนดวันเลือกตั้งใหม่ 16 พย.นี้

วันที่ 12 ต.ค. จากกรณี คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 128/2555 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ให้ใบแดง นายประเสริฐ ศรีมันตะ ส.อบจ.นครพนม เขต อ.โพนสวรรค์ เขต 2 ที่มีการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2555 และมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 แต่ภายหลังการเลือกตั้งมีข้อร้องเรียน เกี่ยวกับกับปัญหาผิดกฎหมายเลือกตั้ง ตามมาตรา 57 (5) ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ซึ่งเข้าข่ายหลอกลวงจูงใจ ให้เข้าใจผิดในการเลือกตั้ง โดยทาง กกต.จังหวัดนครพนม ได้มีการพิจารณาเสนอไปยัง กกต.กลาง จนกระทั่งมีมติออกมาให้ใบแดง ซึ่ง กกต. ได้ยื่นต่อศาลอุทธรณ์ภาค 4 เพื่อพิจารณาตัดสิน ตามขั้นตอน

ล่าสุดศาลอุทธรณ์ ภาค 4 มีคำพิพากษา ในคดีเลือกตั้ง คดีหมายเลขแดงที่ 2090/2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 มีคำสั่งให้ เพิกถอนสิทธิ์ เลือกตั้ง นายประเสริฐ ศรีมันตะ ส.อบจ.นครพนม เขต อ.โพนสวรรค์ เขต 2 และให้มีการเลือกตั้ง ส.อบจ.นครพนม เขต 2 อ.โพนสวรรค์ แทนผู้ถูกเพิกถอน ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 มติคณะกรรมการการเลือกตั้ง จ.นครพนม ตามมติที่ประชุมที่ 37/2556 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556

จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ พร้อมกำหนดวันรับสมัครเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 14-18 ตุลาคม 2556 กำหนดเลือกตั้งในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 2 อ.โพนสวรรค์ ประกอบด้วย 1. ตำบลโพนสวรรค์ 2. เทศบาลตำบลโพนสวรรค์ 3. ตำบลโพนจาน 4. ตำบลโพนบก และ 5. ตำบลนาใน ผู้สนใจสารมารถติดต่อสอบถาม และรับสมัคร ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ชั้น 3

ศาลอุทธรณ์ ภาค 4 สั่งเพิกถอน ส.อบจ.เขต 2 นครพนม กรณีแจกใบแดง กกต.กำหนดวันเลือกตั้งใหม่ 16 พย.นี้ 12 ต.ค. 2556 09:46 ไทยรัฐ