วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

น้ำท่วมสุรินทร์สูง50ซม. 15 อำเภอจมบาดาล

สถานการณ์น้ำท่วมในสุรินทร์ยังทรงตัว หลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมสูงกว่า 50 ซม. ขณะที่อ่างเก็บน้ำ 18 แห่ง ปริมาณน้ำยังเกินความจุ เจ้าหน้าที่ต้องเร่งระบายออกอย่างต่อเนื่อง...

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 56 นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ สรุปสถานการณ์ว่า มีพื้นที่ประสบภัย จำนวน 15 อำเภอ 100 ตำบล 1,132 หมู่บ้าน ได้แก่ อ.เมืองสุรินทร์ สังขะ ศรีณรงค์ จอมพระ เขวาสินรินทร์ ศีขรภูมิ ท่าตูม รัตนบุรี สำโรงทาบ ลำดวน บัวเชด กาบเชิง สนม ปราสาท และโนนนารายณ์ ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน จำนวน 677,715 คน 199,594 ครัวเรือน ทรัพย์สินบ้านเรือนเสียหายบางส่วน 2,040 หลังคาเรือน, เสียชีวิต 8 ราย การเกษตร นาข้าวเสียหาย 268,614 ไร่, บ่อ/ปลากุ้ง 171 ไร่, สิ่งสาธารณประโยชน์ ถนน 106 สาย, สะพาน 2 แห่ง, วัด 7 แห่ง, โรงเรียน 12 แห่ง, สถานที่ราชการ 16 แห่ง, ท่อระบายน้ำ 30 แห่ง

ด้านนายเจษฎา บุญสุยา ผอ.โครงการชลประทานห้วยเสนง เปิดเผยว่า น้ำในอ่างเก็บน้ำ 18 แห่ง ยังมีปริมาณเกินความจุ ซึ่งได้เร่งระบายออกอย่างต่อเนื่องแล้ว แต่ต้องเฝ้าระวังมวลน้ำจากเทือกเขาพนมดงรักที่ค้างอยู่ตามลำน้ำต่างๆ เมื่อน้ำระลอกนี้ไหลมาตามลำน้ำ อาจมีผลกระทบต่อพื้นที่ริมลำน้ำ แต่หากไม่มีฝนตกลงมา การบริหารจัดการน้ำก็จะสู่ระบบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พื้นที่ไร่นา บ้านเรือนชาวบ้าน ที่ยังได้รับผลกระทบน้ำท่วมขัง อยู่ในระดับสูง ประมาณ 50 เซนติเมตร เป็นพื้นที่ริมลำน้ำชี ในเขต อ.เมืองสุรินทร์ อ.จอมพระ และบางตำบลใน อ.ท่าตูม ซึ่งลำน้ำชีรองรับน้ำที่ระบายออกจากอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง อ.เมืองสุรินทร์ น้ำจึงยังคงท่วมขังอยู่ แต่จังหวัดได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายลงแม่น้ำมูลที่ อ.ท่าตูม ซึ่งน้ำยังไม่ล้นตลิ่ง สามารถรองรับน้ำได้

ส่วนพื้นที่ อ.สำโรงทาบ และ อ.ศีขรภูมิ น้ำที่ท่วมขังจากน้ำที่ล้นจากอ่างเก็บน้ำลำพอก อ่างเก็บน้ำกาะแก้ว รวมกับน้ำที่ไหลจากเทือกเขาพนมดงรัก ทำให้เกิดน้ำท่วม ถนน ทางรถไฟ สถานที่ราชการ รพ.อ.สำโรงทาบ น้ำเริ่มลดระดับลงแล้ว รถไฟขาขึ้นและขาล่อง กรุงเทพฯ-อุบลฯ สามารถเดินรถได้แล้ว ถนนสายหลักเข้าตัวเมืองสุรินทร์ สาย 214 และสาย 226 สายเดินรถได้ปกติ แขวงการทางเร่งซ่อมผิวถนน ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ เพื่อให้ชาวบ้านใช้ถนนได้สะดวก.

สถานการณ์น้ำท่วมในสุรินทร์ยังทรงตัว หลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมสูงกว่า 50 ซม. ขณะที่อ่างเก็บน้ำ 18 แห่ง ปริมาณน้ำยังเกินความจุ เจ้าหน้าที่ต้องเร่งระบายออกอย่างต่อเนื่อง... 25 ก.ย. 2556 12:24 ไทยรัฐ