วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลาม! ชาวสวนยางอีสานดีเดย์ 3 ก.ย.ชุมนุมโคราช

เครือข่ายชาวสวนยางภาคอีสาน มีมติที่ประชุม จะนำชาวสวนยางทั่วภาคอีสานทั้ง 20 จังหวัด เข้าร่วมชุมนุมกดดันรัฐบาล ในวันที่ 3 กันยายน ที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โดยคาดว่าจะมีผู้ร่วมชุมนุมไม่ต่ำกว่า 5 หมื่นคน...

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ที่ห้องประชุม สนง.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) อุดรธานี นายสิทธิพร เทพจันทรามณีฉาย ประธานเครือข่ายชาวสวนยางภาคอีสาน นายไกรทอง ผิวผ่อง ประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรสวนยางพาราอุดรธานี พร้อมสมาชิกชาวสวนยาง จ.อุดรธานี กว่า 80 คน ร่วมประชุมในการการแนวทางกดดันรัฐบาลให้แทรกแซงราคายางตามที่กลุ่มชาวสวนยางทั่วประเทศเสนอ โดยที่ ประชุมชี้แจงว่าทางเครือข่ายชาวสวนยางแห่งประเทศไทย พร้อมเครือข่ายภาคอีสาน และเครือข่ายระดับเขตและจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ได้รับความเดือดร้อนจากราคายางที่ตกต่ำอยู่ใน ขณะนี้ พร้อมมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี และ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ให้ทำการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นมาตรการเร่งด่วน

ที่ประชุมเสนอกำหนดราคายางพาราขั้นต่ำ คือ ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคา กก.ละ 101 บาทยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ราคา กก.ละ 92 บาท ราคาน้ำยางสด ราคา กก.ละ 81 บาท และราคายางก้อนถ้วย ราคา กก.ละ 83 บาท แต่รัฐบาลกลับไม่ยอมดำเนินการตามที่เกษตรกรชาวสวนยางร้องขอไป ที่ประชุมให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นต่างๆ โดยเฉพาะมาตรการกดดันรัฐบาล เพื่อให้เข้ามาแทรกแซงราคายางแต่ก็เสนอราคามายังไม่เป็นที่น่าพอใจ โดยที่ประชุมสรุปมีมติที่จะนำชาวสวนยางทั่วภาคอีสานทั้ง 20 จังหวัด เข้าร่วมชุมนุมกดดันรัฐบาล ในวันที่ 3 กันยายน ที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โดยให้แกนนำของแต่ละอำเภอ จัดหาสมาชิกเข้าร่วมชุมนุมโดยค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ดำเนินการจัดหากันเองจากทางสมาชิกเครือข่ายพร้อมเสบียง


นายสิทธิพร เทพจันทรามณีฉาย ประธานเครือข่ายชาวสวนยางภาคอีสาน กล่าวว่า ข้อสรุปของชาวสวนยางภาคอีสาน ก็เหมือนกับทางภาคอื่น ที่เรามีพันธะร่วมกันทั่วประเทศเป็นสำคัญที่ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาดูแล เนื่องจากพืชอื่นๆ ทางรัฐฯยังเข้ามาดูแลได้แต่ยางพาราที่เป็นพืชเศรษฐกิจอันดับ 1 ของประเทศแต่ทำไมรัฐกลับไม่ให้ความสำคัญ หรือไปเข้าใจว่ายางพาราเป็นพืชทางภาคใต้ทั้งที่รัฐเข้ามาส่งเสริมให้ปลูกยางพารามาตั้งแต่ปี 54 ทุกวันนี้เปิดกรีดยางกันหมดแล้ว โดยราคาที่เราเสนอไปก็ไม่ได้เกิดความจริงที่เราต้องลงทุนก่อนถึง 7 ปี จึงกรีดยางได้ผลผลิต และการคิดราคาต้นทุน ไม่ใช่ให้ สนง.เศรษฐกิจการเกษตร มาคิดราคาเป็นตัวชี้วัดเพียงแห่งเดียวจากกลุ่มตัวอย่างที่เชื่อถือไม่ได้ ซึ่งอย่างน้อยแต่ละภาคก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้ว

ผู้สื่อข่าวถาม ว่าที่ภาคใต้มีกลุ่มผู้ปลูกยางบางส่วนที่ยอมรับราคาที่รัฐกำหนดให้ใหม่แล้ว ทางภาคอีสานจะดำเนินการอย่างไร ประธานเครือข่ายชาวสวนยางภาคอีสาน กล่าวว่า กลุ่มที่มีการตกลงกับทางรัฐที่ภาคใต้เป็นคนละส่วนกับทางเครือข่ายเรา เป็นกลุ่มที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไม่ได้รับข่าวสารจากทางพวกเรา ซึ่งพวกเรายังคงยึดตามมติเดิม ที่มีพันธสัญญากันชาวสวนยางพาราภาคอีสาน เราพร้อมที่จะไปร่วมชุมนุมซึ่งทุกจังหวัดได้แจ้งเข้ามาแล้วว่า จะนำคนไป รวมไม่ต่ำกว่า 5 หมื่นคน ซึ่งไม่มีใครหนุนหลัง เราไปด้วยตัวของเราเอง ซึ่งเป็นชาวสวนยางจริงๆ ที่เราจะมีทะเบียนควบคุมผู้เข้าร่วมชุมนุมวันนั้น เพื่อไม่ให้มีมือที่ 3 เข้ามาสอดแทรก ที่จะมาทำสิ่งที่ไม่คาดคิดได้ โดยเรามีแผนงานที่วางไว้เรียบร้อย

ด้าน นายไกรทอง ผิวผ่อง ประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรสวนยางพาราอุดรธานี เปิดเผยว่าการประชุมวันนี้ เพื่อนำมติข้อเสนอของพวกเราที่เคยเสนอไปยังรัฐบาลมาชี้แจงให้สมาชิกรับทราบ ซึ่งเราพร้อมที่จะไปร่วมกดดันรัฐบาลตามมติของเครือข่ายระดับประเทศที่จะร่วมชุมนุมในวันที่ 3 กันยายน โดยเราให้แกนนำแต่ละอำเภอไปพูดคุยกับเกษตรกรในพื้นที่ก่อนว่าเราทำไปมีที่มา ที่ไปอย่างไร และเรื่องเข้าร่วมชุมนุมที่เราไม่มีทุนให้แต่เป็นความเดือดร้อนของเราทุกคน ให้ร่วมระดมทุนในการเดินทางไปร่วมชุมนุม

ประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรสวนยางพาราอุดรธานี กล่าวอีกว่า ถ้าข้อเรียกร้องของเราไม่ได้ผลการชุมนุมคงจะยืดเยื้อ โดยเราวางแผนไว้แล้ว คือ ถ้ารัฐบาลไม่รับทราบเราจะปักหลักอยู่ต่อ เพื่อกดดันในลักษณะที่ภาคใต้ทำ เมื่ออยู่ต่อเราต้องมีการเตรียมเสบียงอาหารไว้เพื่อสนับสนุนคนที่อยู่ชุมนุมต่อ ทั้งนี้อยู่ที่รัฐบาลว่า จะมีคำตอบให้กับพวกเราอย่างไรซึ่งเราจะมีตัวแทนส่วนหนึ่งเข้าไปเจรจาที่ทำเนียบฯ พร้อมมวลชนส่วนหนึ่งและส่วนผู้ที่ชุมนุมเราจะเป็นฝ่ายสนับสนุน ที่ร้องรำทำเพลงรอกันอยู่ที่ อ.สีคิ้ว ถ้ารัฐบาลไม่ยอม อาจมีการแสดงออกเพื่อเป็นการกดดันรัฐบาลบ้างซึ่งจะไม่มีการใช้ความรุนแรง นี่เป็นบทสรุปของพวกเรา”

นายไกรทอง กล่าวด้วยว่า การร่วมชุมนุมของชาวสวนยางภาคอีสาน ขอบอกได้เลยว่าเรื่องสีเสื้อไม่เกี่ยว การเมืองไม่เกี่ยว การเมืองจะมาสวมบทกับพวกเราเราไม่เอาด้วย เพราะเป็นเรื่องความเดือดร้อนของชาวสวนยางโดยตรง.

 

เครือข่ายชาวสวนยางภาคอีสาน มีมติที่ประชุม จะนำชาวสวนยางทั่วภาคอีสานทั้ง 20 จังหวัด เข้าร่วมชุมนุมกดดันรัฐบาล ในวันที่ 3 กันยายน ที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โดยคาดว่าจะมีผู้ร่วมชุมนุมไม่ต่ำกว่า 5 หมื่นคน... 27 ส.ค. 2556 17:16 ไทยรัฐ