วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ผู้ว่าฯเชียงใหม่'ประชุมวางแผนรับมือ 'Blackout'

"ผู้ว่าฯ เชียงใหม่" เตรียมแผนฉุกเฉินเผชิญเหตุจากไฟฟ้าดับ ยกกรณี 14 ภาคใต้เป็นกรณีศึกษา ตั้งอนุ กก.จัดทำแผนฯ ลดผลกระทบกับประชาชน รวมทั้งการประสานงาน ติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และรายงานสถานการณ์ต่อผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นขั้นตอน...

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 56 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมประชุมจัดทำแผนเผชิญเหตุป้องกันอันตรายและลดผลกระทบ ต่อประชาชนที่เกิดจากไฟฟ้าดับบริเวณกว้าง (Blackout) เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากไฟฟ้าดับได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบันการดำรงชีพของคนส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าในด้านต่างๆ ทั้งภาคอุตสาหกรรมและการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ในการให้บริการไฟฟ้าในประเทศไทย มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือการไฟฟ้าอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ กล่าวต่อว่า จากกรณีเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 56 ได้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับบริเวณกว้างที่เกาะสมุยและเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ จนทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าใช้ และกรณีเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 56 เกิดปัญหาไฟฟ้าดับบริเวณกว้างในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เนื่องจากสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเชื่อมโยงภาคกลางไปภาคใต้ขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถจ่ายไฟจากภาคกลางไปภาคใต้ได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายและลดผลกระทบต่อประชาชนที่เกิดจากไฟฟ้าดับ ได้อย่างเร่งด่วนและทันต่อเหตุการณ์ ทางจังหวัดเชียงใหม่จึงมีคำสั่งให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนเผชิญเหตุป้องกันอันตรายและลดผลกระทบต่อประชาชนที่เกิดจากไฟฟ้าดับบริเวณกว้าง (Blackout) ได้

นายธานินทร์ กล่าวอีกว่า ทางจังหวัดได้ทำแผนร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนเผชิญเหตุ ป้องกันอันตราย และลดผลกระทบต่อประชาชนที่เกิดจากไฟฟ้าดับบริเวณกว้าง โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากไฟฟ้าดับได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการจัดทำแผนเผชิญเหตุ ป้องกันอันตรายและลดผลกระทบต่อประชาชน ที่เกิดจากไฟฟ้าดับบริเวณกว้าง (Blackout) ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการป้องกันอันตรายและลดผลกระทบต่อประชาชนที่เกิดจากไฟฟ้าดับบริเวณกว้าง โดยเน้นหนักด้านการประสานงาน การติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ และรายงานสถานการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับทราบ เพื่อการตัดสินใจในการบัญชาการเหตุการณ์

"กรณีที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก ครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้าง และตลอดช่วงระยะเวลาไฟฟ้าดับ รวมถึงพิจารณาจัดหาและรวบรวมข้อมูลรายละเอียดทั้งข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศและต่างประเทศ ในการจัดทำแผนเผชิญเหตุป้องกันอันตรายและลดผลกระทบต่อประชาชนที่เกิดจากไฟฟ้าดับบริเวณกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ" ผวจ.เชียงใหม่ กล่าว.

"ผู้ว่าฯ เชียงใหม่" เตรียมแผนฉุกเฉินเผชิญเหตุจากไฟฟ้าดับ ยกกรณี 14 ภาคใต้เป็นกรณีศึกษา ตั้งอนุ กก.จัดทำแผนฯ ลดผลกระทบกับประชาชน รวมทั้งการประสานงาน ติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และรายงานสถานการณ์ต่อผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นขั้นตอน... 19 ส.ค. 2556 13:40 19 ส.ค. 2556 16:01 ไทยรัฐ