วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สภาม.ราชภัฏอุบลฯลงมติถอนปริญญา'สมีคำ'

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นัดประชุม 26 ก.ค. ลงมติถอนปริญญากิตติมศักดิ์ "สมีคำ" เพราะทำเรื่องเสื่อมเสีย กระทบภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย...

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวว่า กรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาภูมิภาคให้นายวิรพล สุขผล หรืออดีตพระเณรคำ ประจำปีการศึกษา 2552 นั้น เมื่อผู้รับมอบทำเรื่องเสียหาย ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จึงได้เรียกประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อลงมติถอนปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ดังกล่าวคืนอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 26 ก.ค.นี้

ทั้งนี้ เนื่องจากทำผิดระเบียบข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2548 ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ โดยผู้มีสิทธิได้รับ ต้องเป็นผู้มีคุณธรรม ศิลธรรม มีความประพฤติดีเรียบร้อย ทำคุณประโยชน์แก่สังคมจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง แต่เมื่อปรากฏชัดเจนแล้วว่าอดีตพระเณรคำ กระทำการเสื่อมเสีย ดังกล่าว จึงจะมีมติถอนปริญญาอย่างเป็นทางการต่อไป.

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นัดประชุม 26 ก.ค.ลงมติถอนปริญญากิตติมศักดิ์ "สมีคำ" เพราะทำเรื่องเสื่อมเสีย กระทบภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย... 16 ก.ค. 2556 13:38 ไทยรัฐ