วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขีดเส้น12ก.ค. 'เณรคำ' ไม่แจง ขับพ้นวัด

"พระราชธรรมโกศล" ให้โอกาสครั้งสุดท้าย ออกหนังสือแจ้ง "เณรคำ" เข้าชี้แจงข้อกล่าวหาด้วยตนเอง ภายใน 12 ก.ค.นี้ ก่อนขับออกจากวัดต้นสังกัด และจะทำหนังสือคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการต่อไป...

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 56 พระราชธรรมโกศล เจ้าอาวาสวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในฐานะเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ทางคณะกรรมการไต่สวนและพิจารณาวินิจฉัยข้อเท็จจริงเป็นกรณีพิเศษ ได้ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่เมื่อช่วงเย็นวันที่ 8 ก.ค. ที่วัดไชยมงคล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ได้มีมติให้ พระวิรพล ฉตฺติโก หรือ "หลวงปู่เณรคำ" เข้าชี้แจงกรณีข้อกล่าวหา ซึ่งเป็นที่ต้องสงสัยของสาธารณชนภายในวันที่ 12 ก.ค.นี้

ทั้งนี้ ได้ออกหนังสือพิเศษ ที่ 001/2556 ลงวันที่ 8 ก.ค. 2556 เรื่อง นิมนต์เข้าพบเจ้าอาวาสวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ โดยมีเนื้อความว่า "เรียน พระวิรพล ฉตฺติโก ด้วยสื่อมวลชนหลายแขนง ได้นำเสนอข่าวระบุว่า พระวิรพล ฉตฺติโก ได้กระทำความผิดต่างๆ ทั้งละเมิดพระธรรมวินัย ละเมิดกฎมหาเถรสมาคม และอื่นๆ ซึ่งก่อให้เกิดความเสื่อมเสียและมีผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ในความรู้สึกของพุทธศาสนิกชนที่รับรู้ข่าวสารที่เกิดขึ้น เพื่อให้เรื่องที่ถูกกล่าวหาในทางเสื่อมเสียทั้งหมดที่ท่านมีความเกี่ยวข้อง และเป็นที่ต้องสงสัยของสาธารณชน ได้รับการตรวจสอบตามขั้นตอนและให้ได้รับการแก้ไขในแนวทางที่ถูกต้อง ตรงไปตรงมา เพื่อลดกระแสความขัดแย้งในความรู้สึกของพุทธศาสนิกชน อีกทั้งยังเป็นผลดีต่อตัวท่านเอง ที่จะได้มีโอกาสแก้ข้อกล่าวหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น


ดังนั้น จึงขอนิมนต์ท่านเข้าพบเจ้าอาวาสวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ภายในวันที่ 12 ก.ค. 2556 ซึ่งท่านต้องมาด้วยตัวของท่านเองเท่านั้น หากพ้นกำหนดนี้แล้ว ทำให้เชื่อได้ว่า ท่านไม่ให้ความเคารพเชื่อฟังในคำสั่งของเจ้าอาวาส และท่านไม่มีความประสงค์จะอยู่ในสังกัดของวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้ออีกต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบและต้องรีบดำเนินการตามที่แจ้งอย่างเคร่งครัด ด้วยความนับถือ ลงชื่อ พระราชธรรมโกศล เจ้าอาวาสวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธรรมยุต)"

พร้อมกันนี้ พระราชธรรมโกศล ยังย้ำว่า เรื่องของพระธรรมวินัย เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก ไม่เหมือนทางโลก ต้องให้มีการชี้แจงทั้งสองฝ่ายก่อน ดังนั้น ทางคณะกรรมการไต่สวนและพิจารณาวินิจฉัยข้อเท็จจริงเป็นกรณีพิเศษ จึงได้เปิดโอกาสขยายเวลาให้พระวิรพล หรือ "ปู่เณรคำ" ได้เข้ามาชี้แจงด้วยตนเอง จนถึงวันที่ 12 ก.ค.ที่จะถึงนี้ เหมือนกับที่เจ้าคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษได้ขยายเวลาจนถึงสิ้นเดือน ก.ค.นี้ และหากหลังจากวันที่ 12 ก.ค.แล้ว หากพระวิรพลไม่มาชี้แจงเอง ก็แสดงว่าไม่ให้ความร่วมมือ หรือเป็นการแสดงว่ารับที่จะไม่มาให้การแล้ว จะถือว่าได้ขาดจากการอาศัยในสังกัดของวัด ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค.เป็นต้นไป และจะมีหนังสือคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง.

 

"พระราชธรรมโกศล" ให้โอกาสครั้งสุดท้าย ออกหนังสือแจ้ง "เณรคำ" เข้าชี้แจงข้อกล่าวหาด้วยตนเอง ภายใน 12 ก.ค.นี้ ก่อนขับออกจากวัดต้นสังกัด และจะทำหนังสือคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการต่อไป... 9 ก.ค. 2556 13:57 ไทยรัฐ