วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เดินหน้าตั้งกรรมการไต่สวนขับ 'เณรคำ' ออกจากวัด

พระราชธรรมโกศล เจ้าอาวาสวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ แต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนและวินิจฉัย พิจารณาให้ "เณรคำ" พ้นจากสังกัดวัด...

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 5 ก.ค.56 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการเปิดเผยจากพระราชธรรมโกศล (สวัสดิ์ ตามสีวัน) เจ้าอาวาสวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ถ.พรหมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี และในฐานะเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ฝ่ายธรรมยุติ กล่าวว่า การดำเนินการเกี่ยวกับกรณี เณรคำ มีชื่อสังกัดเป็นพระลูกวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อนั้น ทางด้านที่เกี่ยวข้องกับวัด มีเพียงชื่อที่เณรคำมาขออาศัยสังกัด ที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบ แต่การประพฤติผิดวินัยหรือไม่ ต้องเป็นการตรวจสอบโดยคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ เพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นั่น สำหรับในส่วนที่เกี่ยวของกับวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ขณะนี้ได้ดำเนินการตรวจสอบในรูปแบบการแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนและวินิจฉัย โดยได้ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนและพิจารณาวินิจฉัยข้อเท็จจริง (แล้วเสร็จเมื่อเย็นวานนี้ 4 ก.ค.) ซึ่งมีตน พระราชธรรมโกศล ในฐานะเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยสำนวนการไต่สวน พร้อมกับเจ้าคณะอำเภอ และเจ้าคณะตำบลอีก 8 รูป เป็นกรรมการ และแต่งตั้งพระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าคณะอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานคณะกรรมการไต่สวนมูลฟ้อง ร่วมกับกรรมการอีก 5 รูป เพื่อขจัดข้อครหาให้แก่คณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา

สำหรับคณะทำงานทั้งหมดจะได้มีการประชุมพิจารณาในกรอบเกี่ยวกับการอุปสมบทของเณรคำ และสังกัดของเณรคำ โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี มาร่วมรับฟังด้วย เบี้องต้นกำหนดในวันที่ 6 ก.ค.56 นี้ ก่อนจะรวบรวมเอกสารออกเป็นแถลงการณ์พิจารณาให้เณรคำพ้นจากสังกัดวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ถ.พรหมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี น่าจะไม่เกินวันที่ 8 ก.ค.56 โดยอาศัยสื่อมวลชนเพื่อให้ทราบทั่วกันว่าเณรคำไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อของตนแล้ว พร้อมนำเสนอข้อมูลทั้งหมดให้เจ้าคณะภาคเป็นผู้พิจารณาต่อไป

พระราชธรรมโกศล กล่าวอีกว่า ปกติเมื่อภิกษุไม่อยู่ในวัดที่สังกัด หรือไม่อยู่ในโอวาท สังกัดก็สามารถสั่งให้ออกจากวัดได้ และต้องไปหาสังกัดอยู่ใหม่ แม้ไม่มีกำหนดเวลาแต่ต้องมีสังกัด หากไม่มีสังกัด เจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็สามารถดำเนินการได้ โดยตนอยากจะให้ชาวพุทธทุกคนทุกฝ่ายใจเย็นๆ เพราะเณรคำก็มีญาติโยมที่มีความศรัทธานับถือ เราต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทางสงฆ์ก็จะดำเนินการไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง อาจต้องใช้เวลา ส่วนเรื่องที่เมื่อเณรคำไม่ได้สังกัดวัดตนแล้วจะไปสังกัดอยู่กับพระครูภาวนาวรธรรมวิเทศ หรือหลวงพ่อปานขาว เจ้าอาวาสวัดโพธิญาณราม ประเทศฝรั่งเศส ได้หรือไม่นั้น ต้องให้สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้ตรวจสอบเอง

 

พระราชธรรมโกศล เจ้าอาวาสวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ แต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนและวินิจฉัย พิจารณาให้ "เณรคำ" พ้นจากสังกัดวัด... 5 ก.ค. 2556 13:21 ไทยรัฐ