วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พัทลุงผุดซุ้มประตูเมืองทรงเทริดโนรา ย้ำเอกลักษณ์เมืองหนังตะลุง

พัทลุงใช้งบ 14 ล้านจัดสร้างซุ้มประตูเมืองทรงเทริดโนรา ย้ำเอกลักษณ์เมืองแห่งหนังโนราตั้งแต่สมัยโบราณ และส่งเสริมการท่องเที่ยว...

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2556 นายดลเดช พัฒนรัฐ รองผู้ว่าจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า ทางจังหวัดพัทลุงและสภาวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงได้ให้ความเห็นว่า จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งกำเนิดของศิลปะการแสดงหนังตะลุง และมโนราห์มาแต่โบราณ ซึ่งได้กลายมาเป็นวัฒนธรรมทางสังคมของชาวพัทลุง และชาวภาคใต้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะมโนราห์หรือโนรา ถือว่าเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูง เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์ในสมัยโบราณ และยังคงมีอิทธิพลต่อความคิดความเชื่อของชาวพัทลุงและชาวภาคใต้มาจวบจนปัจจุบัน สมควรได้ทำการอนุรักษ์และผลักดันให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงต่อไป จึงได้มีมติให้มีการจัดทำซุ้มประตูเมืองให้เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด โดยนำเทริดโนรามาเป็นส่วนประกอบของซุ้มประตูให้มีความโดดเด่นสง่างาม ให้ผู้สัญจรไปมาได้มองเห็นอย่างเด่นชัด

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงไปในขณะเดียวกัน โดยใช้งบประมาณการก่อสร้างประมาณ 14 ล้านบาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเอกชัย ศรีวิชัย นักแสดงชื่อดังของภาคใต้ ในเบื้องต้นได้กำหนดสถานที่ก่อสร้างบริเวณทางแยกถนนเอเชียเข้าตัวเมืองพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง ซึ่งทางจังหวัดจะนำรูปแบบการก่อสร้าง สถานที่ก่อสร้าง และองค์ประกอบอื่นๆ ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะการจัดสร้างอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะลงมือก่อสร้างต่อไป

พัทลุงใช้งบ 14 ล้านจัดสร้างซุ้มประตูเมืองทรงเทริดโนรา ย้ำเอกลักษณ์เมืองแห่งหนังโนราตั้งแต่สมัยโบราณ และส่งเสริมการท่องเที่ยว... 22 พ.ค. 2556 18:47 22 พ.ค. 2556 23:44 ไทยรัฐ