วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อ.แพทย์มช.เจ๋ง วิจัยกลุ่มยาลดการดื้อเคมีบำบัดในเซลล์มะเร็งสำเร็จ

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มช. เจ๋ง วิจัยพบกลุ่มยา targeting therapy ที่ออกฤทธิ์ลดการดื้อยาในเซลล์มะเร็ง โดยให้ยาสามารถเจาะจงรักษาที่เซลล์มะเร็ง สำหรับผู้วยที่ต้องรักษาด้วยการทำเคมีบำบัดได้สำเร็จ ล่าสุดสถาบันการแพทย์ในสหรัฐฯ นำเอางานวิจัยไปต่อยอดเพื่อทดสอบทางคลินิกระดับ 2...

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2556 รศ.ดร.พรงาม เดชเกรียงไกรกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เปิดเผยว่า โรคมะเร็ง เป็นโรคอันตรายที่พบได้บ่อย ถือเป็นโรคที่คุกคามสุขภาพและชีวิตของคนทุกเพศทุกวัย ในแต่ละปี ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งชนิดต่างๆ เป็นจำนวนมาก และยังมีสถิติเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการเข้าถึงเทคโนโลยี และการคิดค้นทำการวิจัยในโรคมะเร็ง จึงได้ทำการวิจัยศึกษาด้านกลไกการทำงานการดื้อยาในเซลล์มะเร็ง เพื่อทำการรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่ดื้อยาเคมีบำบัดได้สำเร็จ โดยได้ทำวิจัยและพัฒนากลุ่มยาที่เรียกว่า targeting therapy คือ การรักษาไปยังที่โมเลกุลเป้าหมาย หรือการให้ยารักษาที่เจาะจงเซลล์มะเร็ง โดยได้รับความร่วมมือและทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ กองทุนพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ และทุนปริญญาเอก กาญจนาภิเษก ซึ่งได้เผยแพร่ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ ฐาน Pubmed ในช่วง 5 ปีหลัง จำนวน 32 เรื่อง

ผช.คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวต่อว่า เซลล์มะเร็งเป็นเซลล์ที่มีพัฒนาการอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ยิ่งมนุษย์หรือนักวิจัยทางการแพทย์พยายามที่จะหายามากำจัดเซลล์มะเร็งมากเท่าไหร่ เซลล์มะเร็งก็จะมีกลไกการทำงานใหม่ๆ เกิดขึ้นคือ เซลล์มะเร็งพยายามที่จะต่อต้านยาที่ออกแบบมา บางครั้งยาในระยะต้นเหมือนจะได้ผลดี เมื่อถึงเวลาช่วงหนึ่ง พอเซลล์มะเร็งปรับตัวเองได้แล้ว ยาที่สร้างมาก็ไม่สามารถทำลายได้ จึงลองคิดค้นว่าลักษณะของเซลล์มะเร็งมีความแตกต่างจากเซลล์ปกติอย่างไร เป็นโจทย์ที่นักวิจัยหลายท่านพยายามคิดค้นเช่นกัน เพราะเซลล์มะเร็งเป็นเซลล์ที่ไม่เหมือนเดิม กลายพันธุ์ไป ทำหน้าที่แตกต่างจากเซลล์ปกติ มีการแบ่งตัวอย่างรวดเร็ว สื่อสัญญาณภายในเซลล์ จะไม่เหมือนเซลล์ปกติ เป็นความผิดปกติในระดับของโมเลกุล เพราะฉะนั้น เมื่อรู้ว่าไม่เหมือนเซลล์ปกติ จะทำอย่างไรที่จะออกแบบยา เพื่อที่จะไปป้องกันการสื่อสัญญาณเฉพาะเซลล์มะเร็ง อย่างจำเพาะเจาะจงโดยมีผลข้างเคียงกับเซลล์ปกติน้อยที่สุด ทีมวิจัยจึงเริ่มทำการวิจัยและพัฒนากลุ่มยา ที่เรียกว่า targeting therapy คือการรักษาไปยังที่โมเลกุลเป้าหมาย หรือการให้ยารักษาที่เจาะจงเซลล์มะเร็ง

รศ.ดร.พรงาม กล่าวอีกว่า การดื้อยาเคมีบำบัด เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็งไม่ได้ผล ส่วนใหญ่จะพบว่ามะเร็งจะมีการแสดงออกของโปรตีนที่ขับไล่ยาออกนอกเซลล์ ทำให้ปริมาณยาในเซลล์มะเร็งลดลง เซลล์มะเร็งจึงอยู่รอดได้ จากผลงานวิจัยที่ทีมงานได้ทดลองทำ ด้วยความร่วมมือกับกลุ่มแพทย์นักวิจัยที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา ในการวิจัยค้นหาสารธรรมชาติ รวมถึงสารสังเคราะห์และอนุพันธ์ ที่ทำหน้าที่ยับยั้งเซลล์มะเร็งที่ดื้อยาในระดับกลไกการทำงานของโปรตีนเป้าหมาย โปรตีนเป้าหมายที่วิจัยในเชิงลึก ขณะนี้มีทั้งกลุ่มโปรตีนขนส่งยาและกลุ่มโปรตีนมะเร็งบางชนิด ที่มีหน้าที่ควบคุมสื่อสัญญาณภายในเซลล์ สารยับยั้งดังกล่าวมีหลายอนุพันธ์ด้วยกัน

"ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยก่อนที่จะทดลองใช้ยาชนิดนั้นๆ ในมนุษย์ ทั้งในรูปแบบการทดสอบในหลอดทดลองและการทดสอบในสัตว์ทดลอง โดยทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลัน ความเป็นพิษต่อเนื่องระยะสั้นและระยะยาว ผลที่ได้จากการศึกษาระยะก่อนทดลองในมนุษย์จะใช้ประเมินว่ากลุ่มสารดังกล่าว มีความปลอดภัยเพียงพอที่จะเริ่มการทดสอบทางคลินิกในมนุษย์ต่อไป (clinical trials) โดยสารยับยั้งการดื้อยาบางชนิดที่กลุ่มวิจัยเราศึกษานั้นได้ผ่านขั้นตอนนี้ โดยผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ก็สนับสนุนไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้มีสถาบันการแพทย์บางแห่งในสหรัฐอเมริกาได้นำงานวิจัยไปต่อยอด เพื่อทดสอบและศึกษาทางคลินิกระยะที่ 2 ในผู้ป่วยมะเร็ง" ผช.คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าว.

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มช. เจ๋ง วิจัยพบกลุ่มยา targeting therapy ที่ออกฤทธิ์ลดการดื้อยาในเซลล์มะเร็ง โดยให้ยาสามารถเจาะจงรักษาที่เซลล์มะเร็ง สำหรับผู้วยที่ต้องรักษาด้วยการทำเคมีบำบัดได้สำเร็จ ล่าสุดสถาบันการแพทย์ในสหรัฐฯ นำเอางานวิจัยไปต่อยอดเพื่อทดสอบทางคลินิกระดับ 2... 8 พ.ค. 2556 14:49 ไทยรัฐ