วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มท.แจงใช้'สำเนาบัตรประชาชน'ด้านเดียวติดต่อราชการได้

มท.ทำหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ ให้เปลี่ยนมาถ่ายสำเนาบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดที่ใช้เป็นหลักฐาน เฉพาะด้านหน้าด้านเดียว เพื่อความรวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายของประชาชน...

เมื่อวันที่ 23 เม.ย.2556 มีหนังสือจากกระทรวงมหาดไทยถึงหน่วยงานต่างๆ ลงวันที่ 22 มี.ค.56 แจ้งว่าหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ที่ต้องขอสำเนาบัตรประชาชนเป็นหลักฐาน เฉพาะบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์หรือสมาร์ทการ์ด ให้ถ่ายสำเนาบัตรด้านหน้าเพียงด้านเดียวเท่านั้น เพราะเป็นด้านที่มีตัวเลข 13 หลักกำกับไว้ รวมถึงมีข้อมูลหลักฐานครบถ้วนอยู่แล้ว อีกทั้งปัจจุบันได้มีการนำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เข้ามาใช้ในระบบอย่างทั่วถึงแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องถ่ายถึงสองหน้าแบบเดิมอีก

ทั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมา ได้มีประชาชนร้องเรียนถึง การติดต่อหน่วยงานราชการมักต้องถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งสองด้าน ทำให้เสียค่าใช้จ่าย โดยไม่จำเป็น จึงมีคำสั่งให้หน่วยงานราชการทุกแห่งลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่จะมาติดต่อราชการ ในเรื่องการถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง โดยสั่งให้เปลี่ยนมาถ่ายสำเนาเฉพาะด้านหน้าเพียงด้านเดียวเท่านั้น เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเป็นการลดค่าใช้จ่ายประชาชน

มท.ทำหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ ให้เปลี่ยนมาถ่ายสำเนาบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดที่ใช้เป็นหลักฐาน เฉพาะด้านหน้าด้านเดียว เพื่อความรวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายของประชาชน... 23 เม.ย. 2556 22:21 23 เม.ย. 2556 23:46 ไทยรัฐ