บริการข่าวไทยรัฐ

สงกรานต์มอญกรุงเก่าคึกคัก จัดขบวนแห่ธงตะขาบยิ่งใหญ่

สงกรานต์ชาวมอญเมืองกรุงเก่า ชาวไทยเชื้อสายมอญกว่าพันคน ร่วมขบวนแห่ธงตะขาบสรงน้ำกระบอกไม้ไผ่...

วันที่ 14 เมษายน 2556 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่วัดทองบ่อ ต.ขนอนหลวง อ.บางปะอิน นายนัทธี บ่อสุวรรณ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายยุทธนา ก้อนทอง ส.จ.พระนครศรีอยุธยา นายรัตนะ พันธุ์สวัสดิ์ นายกอบต.บ้านโพ ร่วมเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ชาวรามัญ ประจำปี 2556 โดยมีพี่น้องประชาชนตำบลบ้านโพ และตำบลขนอนหลวงพร้อมด้วยชาวไทยเชื้อสายมอญเสากระโดงรวมกว่า 1,000 คน ร่วมทำบุญตักบาตรและแห่ธงตะขาบ (โน่) สัญลักษณ์ชาวมอญไปรอบๆ หมู่บ้าน มีชาวบ้าน และนักท่องเที่ยวสัญจรผ่านไปมาต้องหยุดรถชมขบวนที่สวยงามตลอดทาง

 

ทั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ สภาวัฒนธรรม และอำเภอบางปะอินร่วมกับพระครูอาทรพิพัฒนโกศลเจ้าอาวาสวัดทองบ่ออนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานเผยแพร่ ถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติและท้องถิ่นรวมทั้งส่งเสริม ให้บุคคล ชุมชน ที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานวัฒนธรรมให้มากขึ้น ช่วงบ่ายสรงน้ำพระประเพณีชาวรามัญด้วยกระบอกไม้ไผ่น้ำไหลผ่านเข้ากระโจมที่ พระสงฆ์รอสรงน้ำมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาร่วมงาน.