วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มทภ.3เยี่ยมกองกำลังผาเมือง ปลื้ม6เดือนจับยาเสพติดได้เพียบ

พลโทปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมกองกำลังผาเมือง ปลื้มรอบ 6 เดือนจับยาบ้าได้กว่า 3 ล้านเม็ด ยาไอซ์อีก 66 กิโลกรัม...

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 11 เม.ย.56 พลโทปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพภาค 3 ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 3 ได้เดินทางมายังกองพลทหารราบที่ 7, กองกำลังผาเมืองศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินสกัดกั้นยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ/กองบัญชาการเฉพาะกิจ ควบคุมไฟป่า และหมอกควัน กองทัพภาคที่ 3 โดย พันเอกชัยณรงค์ แกล้วกล้า รองผู้บัญชาการ กองกำลังผาเมือง ทำการแทนผู้บัญชาการ กองกำลังผาเมือง ให้การต้อนรับพร้อมกับบรรยายสรุปแผ่นงานการปฏิบัติงานของกองกำลังผาเมือง ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา โดยระบุว่า

แผนงานป้องกันชายแดน ได้พัฒนาแผนเผชิญเหตุไปแล้ว 7 แผน มีการฝึก TEWT จำนวน 2 ครั้ง การปรับปรุงฐานปฏิบัติการให้มีความมั่นคงแข็งแรง จำนวน 17 ฐานฯ รวมได้ดำเนินการไปแล้ว 35 ฐานฯ การพัฒนาสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านทั้งอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ด้านเมียนมาร์ จำนวน 35 ครั้ง และด้านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 28 ครั้ง แผนงานสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ได้เกาะติดเครือข่ายเป้าหมาย จำนวน 309 เป้าหมาย สามารถจำหน่ายเป้าหมายบุคคล 61 เป้าหมาย คงเหลือเป้าหมายบุคคลอีก 248 เป้าหมาย มีการปะทะกับกลุ่มขบวนการ 7 ครั้ง ฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิต 13 ศพ จับกุมผู้ต้องหาได้ 254 คน สามารถตรวจยึดยาบ้าได้ จำนวน 3 ล้าน 6 แสนเม็ดเศษ และไอซ์ จำนวน 66 กิโลกรัมเศษ แผนงานรักษาความมั่นคงภายใน ได้ดำเนินการประสานการจัดตั้งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินได้ 44 หมู่บ้าน จัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดได้ 147 หมู่บ้าน ดำเนินการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติดไปแล้ว จำนวน 114 รุ่น 4,560 คนส่วนมาตรการดูแลกำลังพลที่อยู่ฐานปฏิบัติการที่ห่างไกลและล่อแหลม ผลการดำเนินการไม่มีกำลังพลของหน่วย ทำร้ายตนเอง/กระทำอัตวินิบาตกรรม, ถูกจับกุมจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและ สิ่งผิดกฎหมาย รวมทั้งผลการตรวจสุขภาพจิตกำลังพลอยู่ในเกณฑ์ปกติ

อย่างไรก็ตาม ทางกองกำลังผาเมืองยังมีการผลัดเปลี่ยนกำลังพลในรอบ 6 เดือน ดำเนินการเสร็จ เมื่อ 2 เมษายน 56 และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กองกำลังผาเมืองได้เพิ่มมาตรการในการสกัดกั้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายในห้วง 11-25 เมษายน 56 ในการสกัดกั้นยาเสพติดตามแผนที่กำหนดอย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง.

พลโทปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมกองกำลังผาเมือง ปลื้มรอบ 6 เดือนจับยาบ้าได้กว่า 3 ล้านเม็ด ยาไอซ์อีก 66 กิโลกรัม... 11 เม.ย. 2556 13:50 ไทยรัฐ