วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Thailand only! ขอนแก่นจัดแข่งว่ายน้ำงูจงอาง

หมู่บ้านงูจงอาง จ.ขอนแก่น จับงูจงอางยาวกว่า 3 เมตร แข่งว่ายน้ำที่เดียวในโลก...

จากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว ทั้งคนและสัตว์ต่างได้รับผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ที่จังหวัดขอนแก่นนั้น ในแต่ละวันร้อนเกือบ 40 องศา เช่นเดียวกับงูจงอางที่หมู่บ้านงูจงอาง บ้านโคกสง่า ม. 6 ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ที่อยู่ภายในศูนย์การแสดงงูจงอาง ของชมรมงูจงอางแห่งประเทศไทย ปัจจุบันมีงูจงอางจำนวน 300 ตัว งูเหลือม จำนวน 50 ตัว ก็ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก โดยในแต่ละวันชาวบ้านต้องนำงูที่ตัวเองนำไปแสดงและเลี้ยงไว้ไปอาบน้ำวันละ 2 ครั้ง เพื่อเป็นการคลายร้อนและคลายความเครียดให้กับงู ไม่เช่นนั้นงูจะตาย ในบางวันจำเป็นต้องนำงูจงอางไปปล่อยให้ว่ายน้ำในหนองน้ำที่อยู่ด้านหลังเวทีการแสดง


นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า บ้านโคกสง่า มีเอกลักษณ์ของหมู่บ้านที่คนส่วนใหญ่จะรู้จักในนาม “หมู่บ้านงูจงอาง” มีวิถีชีวิตแตกต่างจากหมู่บ้าน อื่นๆ คือ การเพาะเลี้ยงงู การแสดงงู การออกเร่ขายยาสมุนไพร และมีการฝึกเด็ก เยาวชนในหมู่บ้านให้มีความคุ้นเคยกับงู เพื่อให้สามารถแสดงโชว์กับงูได้ เป็นการหารายได้ให้แก่ครอบครัว และถือเป็นการสืบทอดวิชาความรู้ ภูมิปัญญาบรรพบุรุษให้คงอยู่คู่บ้านโคกสง่าตลอดไป

บ้านโคกสง่าหรือหมู่บ้านงูจงอาง ปัจจุบันได้จัดตั้งชมรมงูจงอางบ้านโคกสง่าขึ้น โดยมีนายปลาง พระเมือง เป็นประธานชมรม และจัดให้มีสถานที่แสดงการต่อสู้ระหว่างคนกับงู ให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้ชมและศึกษา และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของแต่ละปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมกับชาวบ้านโคกสง่าและชมรมงูจงอาง จัดงานประเพณีวันงูจงอาง ซึ่งจะมีกิจกรรมร่วมกันในหลากหลายรูปแบบ เช่น ขบวนแห่งูจงอางที่ยาวที่สุดในโลก และมีที่บ้านโคกสง่าเพียงแห่งเดียวเท่านั้น โต๊ะจีนงูจงอาง พิธีบายศรีสู่ขวัญงูจงอาง การประกวดธิดางูจงอาง การต่อสู้ระหว่างงูจงอางกับคน

พิเศษสุดของการจัดงาน คือ งูจงอางแข่งว่ายน้ำ โดยทางชมรมฯ จะนำงูจงอางที่เป็นงูพ่อพันธุ์ และมีอายุมากที่สุดในขณะนี้ จำนวน 2 ตัว มาแข่งขันว่ายน้ำ งูจงอางตัวแรกชื่อ เจ้าไกรสร ยาว 3 เมตร อายุ 15 ปี แข่งว่ายน้ำกับ เจ้าธรรมนูญ ยาว 2.5 เมตร อายุ 20 ปี การนำงูมาแข่งว่ายน้ำ ไม่ใช่การทรมานสัตว์ แต่จะทำให้งูคลายเครียดจากอากาศร้อน เพราะถ้างูเครียดจะอารมณ์เสีย หงุดหงิด ดุร้าย

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ก็อยากให้นักท่องเที่ยวไปชมการแข่งขันงูจงอางว่ายน้ำที่หมู่บ้านงูจงอาง บ้านโคกสง่า 6 ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ในงานประเพณีวันงูจงอาง จะเห็นว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่แปลกที่สุดในโลก ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2556 นักท่องเที่ยวจะพบการกับแสดงมากมายหลายรูปแบบ เช่น ขบวนแห่งูจงอางยาวที่สุด โต๊ะจีนงูจงอาง พิธีบายศรีสู่ขวัญงูจงอาง การประกวดธิดางูจงอาง การต่อสู้ระหว่างงูจงอางกับคน พิเศษสุด คือวันที่ 12 เมษายน 2556 ชมงูจงอางแข่งว่ายน้ำ ที่มีลู่แข่งยาว 30 เมตร กว้าง 2 เมตร ในหนองน้ำภายในศูนย์การแสดงงูจงอาง โดยเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ชาวบ้านโคกสง่าได้นำงูพ่อพันธุ์ทั้งสองตัวลงซ้อมว่ายน้ำ ในหนองน้ำที่อยู่ด้านหลังเวทีการแสดง สร้างความสนใจและประทับใจให้กับประชาชนที่ที่มาชมการซ้อมครั้งนี้เป็นอย่างมาก.

 

หมู่บ้านงูจงอาง จ.ขอนแก่น จับงูจงอางยาวกว่า 3 เมตร แข่งว่ายน้ำที่เดียวในโลก... 31 มี.ค. 2556 10:14 ไทยรัฐ