วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รองปลัดกทม.ตรวจสถานีดับเพลิง ยันจนท.พร้อมปฏิบัติงาน

"สัญญา ชีนิมิตร" รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม สถานีดับเพลิง เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค พร้อมหาแนวทางแก้ไข เน้นย้ำ เจ้าหน้าที่ต้องพร้อมปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา

วันที่ 26 มี.ค. นายสัญญา ชีนิมิตร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีดับเพลิงในสังกัดกองปฏิบัติการ ดับเพลิง 1 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี พ.ต.อ.พิชัย เกรียงวัฒนศิริ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กองปฏิบัติการดับเพลิง 1 ร่วมให้การต้อนรับ

ซึ่งการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เป็นการตรวจเยี่ยมสถานีดับเพลิงสังกัดกองปฏิบัติ การดับเพลิง 1 จำนวน 4 สถานี ได้แก่ สถานีดับเพลิงบางรัก สถานีดับเพลิงทุ่งมหาเมฆ สถานีดับเพลิงสวนมะลิ และสถานีดับเพลิงภูเขาทอง โดยได้รับทราบปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงานจากเจ้าหน้าที่ เช่น การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์

โดยจะจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ขาดแคลน หรือชำรุด ด้านอัตรากำลังคน จะจัดหาเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมเพื่อประจำตามสถานีดับเพลิงย่อย การซ่อมแซมรถดับเพลิงที่ชำรุด จะเร่งให้ผู้รับเหมาดำเนินการซ่อมแซมให้เร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้เสร็จทันต่อการใช้งาน และข้อจำกัดต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้จะนำปัญหาที่ได้รับทราบไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย ที่ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งทุ่มเทและเสียสละ โดยเฉพาะช่วงนี้อากาศร้อน และแห้งแล้ง อาจเกิดอัคคีภัยได้ง่าย ที่ผ่านมาได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้หญ้าหลายครั้ง

เน้นย้ำ ให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิง และกู้ภัยทุกคน พร้อมออกปฏิบัติงานตลอดเวลา พร้อมทั้งให้สถานีดับเพลิง ประสานความร่วมมือกับ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในพื้นที่ ซักซ้อมทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อเข้าระงับเกิดเหตุอัคคีภัย ตามตรอกซอกซอย ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที ลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินให้ได้มากที่สุด

"สัญญา ชีนิมิตร" รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมสถานีดับเพลิง เพื่อรับทราบปัญหา และอุปสรรค พร้อมหาแนวทางแก้ไข เน้นย้ำ เจ้าหน้าที่ต้องพร้อมปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา 26 มี.ค. 2556 16:26 26 มี.ค. 2556 17:38 ไทยรัฐ