วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'อุตรดิตถ์'แล้งจัด จนท.เร่งสร้างบิ๊กแบ็กกั้นน้ำทำนา

เจ้าหน้าที่เร่งระดมสรรพกำลังสร้างบิ๊กแบ็ก กันทางเข้าโรงสูบน้ำ เพื่อยกระดับน้ำให้สูงขึ้นแก้วิกฤติ หวังให้ชาวบ้านได้มีน้ำทำนาในช่วงหน้าแล้ง...

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 มี.ค. 56 ที่บริเวณโรงสูบน้ำ ชลประทาน ม.1 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน ผวจ.อุตรดิตถ์ นายชลิต ธนวัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุรชัย ธัชกวิน ปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์ และนายธนเดช แก้วสุริบูรณ์ หน.ปฏิบัติการพิเศษเผชิญเหตุทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยกลุ่มเกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันจัดทำบิ๊กแบ็ก กันหน้าทางน้ำโรงสูบน้ำชลประทาน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จากการสั่งการของ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มอบหมายให้ นายชลิต ธนวัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นำเครื่องจักรกล รถแบ็กโฮ จำนวน 2 คัน และถุงบิ๊กแบ็กขนาดใหญ่เพื่อสร้างผนังกั้นน้ำขวางทางน้ำที่จะเข้าโรงสูบน้ำชลประทาน ฐานกว้าง 4 เมตร สูง 3 เมตร วางซ้อนกันเป็นชั้น จำนวน 3 ชั้นที่กั้นระหว่างแม่น้ำน่าน กับทางเข้าโรงสูบน้ำชลปะทาน เนื่องจากปัจจุบัน โรงสูบน้ำชลประทานดังกล่าว ไม่สามารถที่จะสูบน้ำจากแม่น้ำน่านได้ได้เนื่องจากระดับน้ำที่จะสูบอยู่ต่ำกว่า จึงไม่สามารถที่จะสูบน้ำเข้าสู่คลองชลประทาน เพื่อนำไปหล่อเลี้ยงให้กับกลุ่มเกษตรกร ต.บ้านเกาะ ต.วงกะพี้ อ.เมือง ต.ไผ่ล้อม ต.ทุ่งยั้ง และตำบลบ้านด่าน อ.ลับแล รวมทั้ง ต.ข่อยสูง อ.ตรอน โยมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวนหลายร้อยรายประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ ที่จะนำไปหล่อเลี้ยงต้นข้าว ซึ่งในขณะนี้กำลังตั้งท้องอยู่ แต่ปริมาณน้ำที่จะมาเลี้ยงข้าวไม่มี ทำให้เกษตรกรเดือดร้อนประมาณ 50,000 ไร่ เดือดร้อนในเรื่องน้ำ


ทางด้านนายเฉลิมชัย เฟื่องคอน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้สั่งการให้ สนง.ปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์ นำงบประมาณจำนวน 200,000 บาท มาเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับเครื่องสูบน้ำที่ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9 น้ำเครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 เครื่อง ซึ่งเป็นเครื่องลูกน้ำขนาดใหญ่ ขนาดปากท่อสูบ 30 นิ้ว โดยเครื่องสูบน้ำทั้งชุด เป็นเครื่องใหม่ ที่เพิ่งได้รับจากกรมทรัพยากรน้ำ และน้ำมาใช้ที่จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นที่แรก ซึ่งแต่ละเครื่องสามารถที่จะสูบน้ำได้ปริมาณเครื่องละ 4,500 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ซึ่งเมื่อเดินเครื่องสูบน้ำทั้ง 3 เครื่องจะมีกำลังการสูบน้ำประมาณ 13,500 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ซึ่งเมื่อทำการสูบน้ำแล้วจะไหลผ่านผนังกั้นน้ำเพื่อยกระดับน้ำที่สูบเข้ามาให้สูงขึ้น เพื่อให้โรงสูบน้ำชลประทาน สามารถสูบน้ำ ส่งเข้าคลองชลประทาน เพื่อให้น้ำที่สูบไหลเข้าคลองชลประทาน ไปตามคลองชลประทน ที่ผ่าน ต.บ้านเกาะ ต.วังกะพี้ ต.ไผ่ล้อม ต.ทุ่งยั้ง ต.บ้านด่าน ต.ข่อยสูง เพื่อให้เกษตรกรสามารถสูบน้ำจากคลองชลประทาน นำไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่กำลังจะตายได้ ซึ่งทางกลุ่มเกษตรกร พร้อมใจกันมาช่วยสร้างผนังกั้นน้ำ รวมทั้งช่วยประกอบท่อสูบน้ำ ขนาด 30 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เทศบาลตำบลวังกะพี้ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เทศบาลตำบลท่าเสด็จ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน และองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง ทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ประสานให้แต่ละที่ นำงบประมาณในเรื่องภัยแล้ง มาเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ที่จะใช้กับเครื่องสูบน้ำ ซึ่งแต่ละเครื่องมีความจุ 650 ลิตร สามารถสูบได้ต่อเนื่อง วันละ 13 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายต่อเครื่องประมาณ 19,500 บาท เดินเครื่องสูบ 3 เครื่องพร้อมกัน เพื่อยกระดับน้ำจากแม่น้ำน่านให้เข้าสู่ ทางเข้าโรงสูบน้ำ คาดว่า งบประมาณแต่ละวันจะใช้เงินประมาณ วันละเกือบ 60,000 บาท และจะต้องใช้เครื่องสูบน้ำติดต่อกันไปจนถึงประมาณต้นเดือนเมษายน เพื่อให้เกษตรกรชาวนา สามารถเกี่ยวข้าวได้

ส่วนนายเฉลิมชัย เฟื่องคอน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กำลังประสานของบประมาณภัยแล้งมาเพิ่มเติม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ขณะที่กลุ่มเกษตรกรผู้ทำนา ได้รวมใจกันเก็บเงินกลุ่มเกษตรกรผู้ทำนาไร่ละ 30 บาท เพื่อนำมาสนับสนุนเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องสูบน้ำดังกล่าว ซึ่งทางจังหวัดอุตรดิตถ์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ คาดว่า จะสามารถที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ทำนาอย่างแน่นอน.

 

เจ้าหน้าที่เร่งระดมสรรพกำลังสร้างบิ๊กแบ็ค กันทางเข้าโรงสูบน้ำ เพื่อยกระดับน้ำให้สูงขึ้นแก้วิกฤติ หวังให้ชาวบ้านได้มีน้ำทำนาในช่วงหน้าแล้ง... 25 มี.ค. 2556 11:18 ไทยรัฐ