วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'เฉลิม' ขู่เด้งผู้ว่าฯ-ตร. เกียร์ว่างปราบยานรก

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ขู่ย้าย "ตำรวจ-ผู้ว่าฯ" หากเกียร์ว่างปราบปรามยาเสพติด ชู "ขอนแก่นโมเดล" ต้นแบบการปราบปราม สนองนโยบายเป็นวาระแห่งชาติ ...

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 ม.ค.56 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประกาศเจตนารมณ์จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด สนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง โดยมีชาวจังหวัดขอนแก่นจากทั้ง 26 อำเภอ กว่า 30,000 คน ร่วมประกาศเจตนารมณ์และรับมอบธงพลังแผ่นดิน ขจัดสิ้นยาเสพติดในครั้งนี้ ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลยังคงให้ความสำคัญในการประกาศปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจ ภูธรจังหวัดที่จะต้องทำงานกันแบบคู่ขนาน เปรียบเสมือนคู่แฝดมหัศจรรย์ ในขณะที่ระดับอำเภอ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอ ผู้กำกับการหัวหน้าโรงพักและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก็จะต้อง ทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลการทำงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเพราะรัฐบาลนั้น ได้การประกาศให้การปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติจึงพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่างๆ อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการกำหนดแผนงานในรูปแบบ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง ทุกหน่วยงานจะต้องดำเนินงานให้มีความชัดเจนอย่างเร่งด่วนทันที

"วันนี้ผมพูดได้อย่างชัดเจนว่ายาเสพติดนั้นมีแหล่งผลิตที่เดียวคือที่ประเทศพม่า รัฐบาลไทยจึงต้องวางแนวป้องกันและแก้ไขปัญหากับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างรัดกุมที่สุด ซึ่งที่ผ่านมา ผลการปราบปรามของกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดที่พยายามจะลักลอบนำเข้าประเทศมีผลการจับกุมอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การลักลอบนำสารตั้งต้นจากไทย ส่งจำหน่ายไปยังประเทศพม่า รัฐบาลไทยก็เข้มงวดตรวจจับอย่างต่อเนื่องเช่นกันทำให้กลุ่มขบวนการผู้ค้ายา เสพติดจึงปรับเปลี่ยนเส้นทางไปใช้เส้นทางเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านส่งตรงไปยังประเทศพม่าโดยไม่ลำเลียงผ่านประเทศไทย" รองนายกรัฐมนตรี กล่าวและว่า 

อย่างไรก็ดี การจับกุมผู้ค้ายาเสพติดและมาตรการป้องกันและปราบปรามในทุกพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจะต้องเป็นแกนหลักที่สำคัญของการดำเนินงานดังกล่าว โดยมี ป.ป.ส.เป็นหน่วยสนับสนุน ซึ่งหากพบว่าพื้นที่ใดไม่ปฏิบัติตามนโยบาย จะมีคำสั่งตรงจากรัฐบาลไปยัง สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทย ในการปรับย้าย บุคคลทั้ง 2 ออกจากพื้นที่ทันที

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอนแก่นโมเดลในแผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดถือเป็นต้นแบบจังหวัดนำร่อง ที่สนองต่อนโยบายของทางรัฐบาลได้อย่างชัดเจนโดยทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศจะ ต้องเร่งดำเนินการกวดขันจับกุม ควบคู่ไปกับการป้องปรามให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งการประกาศเจตนารมย์จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีการมอบธงสัญลักษณ์พลังแผ่นดินขจัดสิ้นกับยาเสพติด ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ถือเป็นการประกาศเจตนารมณ์ที่เป็นคำมั่นสัญญาที่ชาวขอนแก่น จะต้องพร้อมใจกันและร่วมมือกันปราบปรามยาเสพติดอย่างเด็ดขาดและไม่ให้มีในพื้นที่อย่างสิ้นเชิง

ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวอีกว่า ครั้งนี้นับเป็นวาระของการขับเคลื่อนในครั้งที่ 2 ในขณะที่ครั้งที่ 2 ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน จะมีการตรวจสอบผลการดำเนินงานอีกครั้ง และสุดท้ายในช่วงเดือนธันวาคม 2556 จะมีการสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมซึ่ง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จะเดินทางมารับฟังการประกาศเจตนารมณ์ของการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของคนขอนแก่นด้วยตัวเอง.

 

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ขู่ย้าย "ตำรวจ-ผู้ว่าฯ" หากเกียร์ว่างปราบปรามยาเสพติด ชู "ขอนแก่นโมเดล" ต้นแบบการปราบปราม สนองนโยบายเป็นวาระแห่งชาติ ... 28 ม.ค. 2556 15:19 ไทยรัฐ