วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สารพัดช่างอุตรดิตถ์รับจูนเครื่องยนต์ฟรี ให้ใช้โซฮอล์แทนเบนซิน91

วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ เปิดการจูนเครื่องยนต์เบนซิน 91 มาใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 91 ฟรี ไม่คิดค่าแรง...

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. ที่วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายสุเทพ ศรีศักดิ์วรชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายพลกฤต จินะไชย อาจารย์ประจำแผนกช่างยนต์ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า จากการที่กระทรวงพลังงานจะประกาศยกเลิกการผลิตนำมันเบนซิน 91 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2556 เป็นต้นไป จะส่งผลให้นำมันเบนซิน 91 หมดลงในอีกไม่นาน ส่วนที่ยังค้างสต็อกตามระบบก็ให้จำหน่ายได้จนกว่าจะหมด ทางกระทรวงพลังงานได้ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดทำโครงการปรับจูนเครื่องยนต์จากน้ำมันเบนซิน 91 ให้สามารถใช้น้ำมันชื้อเพลิง แก๊สโซฮอล์ 91 ได้นั้น

ทางวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ มีความพร้อมที่จะให้บริการปรับจูนเครื่องยนต์ จากการใช้น้ำมันเบนซิน 91 ให้สามารถใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ได้ เพราะได้จัดส่งอาจารย์ช่างยนต์จำนวน 2 ท่าน เข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว จนจบหลักสูตรและได้เตรียมความพร้อมที่จะให้บริการแก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องตัดหญ้า และเครื่องมือทางการเกษตรที่ใช้นำมันเบนซิน 91

ทั้งนี้ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ที่จะนำเข้ามาปรับจูนเครื่องยนต์ ให้สามารถใช้นำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 91 ได้ จะเป็นรถก่อนปี 2538 หรือใช้ระบบคาบูเรเตอร์ ในการส่งเชื้อเพลิงเข้าเครื่องยนต์ ผู้ที่จะนำรถมาปรับจูนเครื่องยนต์ จะเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องอะไหล่ที่เสีย ส่วนค่าแรงฟรี ที่ช็อปแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 2555 ถึงวันที่ 24 เม.ย. 2556 ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 055-416879 ตามวันและเวลาราชการ.

วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ เปิดการจูนเครื่องยนต์เบนซิน 91 มาใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 91 ฟรี ไม่คิดค่าแรง... 25 ธ.ค. 2555 21:57 ไทยรัฐ