บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สารพัดช่างอุตรดิตถ์รับจูนเครื่องยนต์ฟรี ให้ใช้โซฮอล์แทนเบนซิน91

วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ เปิดการจูนเครื่องยนต์เบนซิน 91 มาใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 91 ฟรี ไม่คิดค่าแรง...

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. ที่วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายสุเทพ ศรีศักดิ์วรชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายพลกฤต จินะไชย อาจารย์ประจำแผนกช่างยนต์ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า จากการที่กระทรวงพลังงานจะประกาศยกเลิกการผลิตนำมันเบนซิน 91 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2556 เป็นต้นไป จะส่งผลให้นำมันเบนซิน 91 หมดลงในอีกไม่นาน ส่วนที่ยังค้างสต็อกตามระบบก็ให้จำหน่ายได้จนกว่าจะหมด ทางกระทรวงพลังงานได้ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดทำโครงการปรับจูนเครื่องยนต์จากน้ำมันเบนซิน 91 ให้สามารถใช้น้ำมันชื้อเพลิง แก๊สโซฮอล์ 91 ได้นั้น

ทางวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ มีความพร้อมที่จะให้บริการปรับจูนเครื่องยนต์ จากการใช้น้ำมันเบนซิน 91 ให้สามารถใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ได้ เพราะได้จัดส่งอาจารย์ช่างยนต์จำนวน 2 ท่าน เข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว จนจบหลักสูตรและได้เตรียมความพร้อมที่จะให้บริการแก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องตัดหญ้า และเครื่องมือทางการเกษตรที่ใช้นำมันเบนซิน 91

ทั้งนี้ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ที่จะนำเข้ามาปรับจูนเครื่องยนต์ ให้สามารถใช้นำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 91 ได้ จะเป็นรถก่อนปี 2538 หรือใช้ระบบคาบูเรเตอร์ ในการส่งเชื้อเพลิงเข้าเครื่องยนต์ ผู้ที่จะนำรถมาปรับจูนเครื่องยนต์ จะเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องอะไหล่ที่เสีย ส่วนค่าแรงฟรี ที่ช็อปแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 2555 ถึงวันที่ 24 เม.ย. 2556 ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 055-416879 ตามวันและเวลาราชการ.